Πατριάρχα, τὸ Αἰγαῖον δὲν ἀνήκει εἰς τὴν Τουρκίαν!

Share:

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὑποπίπτει εἰς τὸ αὐτὸ ὑπονομευτικὸν διὰ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα σφάλμα νὰ ἀναφερθῆ εἰς τὸ Αἰγαῖον ὡς τόπον δύο λαῶν! Ἴσως μᾶλλον νὰ εἶναι ἀπήχησις σχεδίων «συνεκμεταλλεύσεως», ὅρον τὸν ὁποῖον ἔχουν ἀναφέρει Ὑπουργοὶ τῆς Κυβερνήσεως. Μᾶς προετοιμάζουν; Ἀπὸ τὴν ἄλλην σπεύδει, ὅπου γῆς διὰ νὰ λάβη τί­τλους… Ἁρμόζει εἰς τὴν θέσιν καὶ τὴν ἱστορίαν τοῦ Πατριαρχείου; Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «halkidikinews.gr» τῆς 27ης Μαΐου 2022:

«Δόξα τῷ Θεῷ μὲ αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις, ἡ εὐχή μου σήμερα, ποὺ εἶμαι κοντά σας καὶ ἀνάμεσά σας, εἶναι νὰ ἔχουμε εἰρήνη καὶ στὴ χώρα αὐτὴ καὶ στὴν Τουρκία, ὅπου ἔχει τὴν ἕδρα του τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τὸ Αἰγαῖο νὰ ἑνώνει τοὺς δύο συμμάχους λαοὺς» ἀνέφερε ὁ κ. Βαρθολομαῖος, μιλώντας στοὺς πιστοὺς μέσα στὸ ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴ Ν. Τένεδο καὶ συνέχισε: «Δυστυχῶς ἔχουμε δυσάρεστες ἐξελίξεις μερικὲς φορές, ὅπως κι αὐτὲς τὶς ἡμέρες, εὐχόμεθα νὰ ὑπερπηδηθοῦν τὰ ἐμπόδια, νὰ ἐπικρατήσει ἡ λογικὴ καὶ νὰ ὑπάρχει μόνιμη εἰρήνη».

Ἀκολούθως, ὁ κ. κ. Βαρθολομαῖος μετέβη στὴ Ν. Τρίγλια, στὸ δημοτικὸ θέατρο, ὅπου πραγματοποιήθηκε ἡ τελετὴ ἀνακήρυξής του σὲ ἐπίτιμο δημότη τοῦ Δήμου Νέας Προποντίδας, μετὰ ἀπὸ σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου. Στὴ συνέχεια, περπάτησε στὴν πλατεῖα μπροστὰ στὸ δημοτικὸ θέατρο, ἡ ὁποία φέρει, μετὰ ἀπὸ εἰσήγηση τῆς κοινότητας Ν. Τρίγλιας καὶ ἀπόφασης τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου, τὸ ὄνομα «Πλατεία Πατριάρχου κκ Βαρθολομαίου».

Previous Article

Η Επαρχιακή Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής ζητά τώρα την κατάργηση της αναστολής του Καταστατικού

Next Article

Ὀφφίκιον εἰς Θεοτοκομάχον;