Πατριάρχης Κων/λεως: Εἶμαι «πρόεδρος τῶν προέδρων»

Share:

Νέον βιβλίον ποὺ ἐκυκλοφορήθη μὲ τίτλον «Ἡ Μητρόπολη Φιλαδελφείας καὶ ὁ Μητροπολίτης τῆς Φιλαδελφείας Βαρθολομαῖος Ἀρχοντώνης», συγγραφὲν ὑπὸ τοῦ π. Εὐγενίου Γεωργαντάκη, ὑπενθυμίζει ἀνορθοδόξους θέσεις τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Ὁ Πάπας τουλάχιστον εἶπεν ὅτι εἶναι «δοῦλος τῶν δούλων»… Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν περιγραφὴν τοῦ βιβλίου:

«Χωρὶς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἡ Ὀρθοδοξία θὰ περιπέσει στὴ δίνη τῶν ἐθνικισμῶν… γιατί πέρα ἀπὸ τὴ θεσμική του ἰδιότητα, εἶναι φορέας μιᾶς ἀνοικτῆς νοοτροπίας» (Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, Φανάρι, 25.12.2019)… «Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἶναι Ἱερὸς Θεσμός. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δὲν εἶναι ἁπλὰ ὁ πρῶτος τῶν ἐπισκόπων ἑνὸς ἔθνους κατὰ τὸν 34ο Ἀποστολικὸ Κανόνα, ἀλλὰ εἶναι ὁ πρόεδρος τῶν προέδρων ὅλων τῶν ἁπανταχοῦ γῆς Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Εἶναι ὁ πατέρας καὶ προστάτης τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶναι σύμβολο Ἱερό, θεματοφύλακας τῆς Ἱερᾶς παρακαταθήκης καὶ Θεοπρόβλητος ἡγούμενος.» (Φιλαδελφείας κ. Βαρθολομαῖος (νῦν Παν­αγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου), Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, “Ἡ καταξίωση τοῦ Παραδόξου”, Φανάρι, 11.03. 1979)… Τὸ ἀντικείμενο αὐτῆς τῆς διατριβῆς εἶναι, νὰ δείξει, πῶς ἡ ζωὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη εἶναι ἕνα διδακτικὸ παράδειγμα γιὰ ἐμᾶς, διότι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ Βαρθολομαῖος πάντοτε ἐφαρμόζει τὶς ἀρχὲς τῆς Ὀρθόδοξης Πίστεως, τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης».

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

Φρίκη: Τὸ Γερμανικὸν Κράτος ἔδιδε παιδιὰ εἰς παιδοφίλους διὰ ἀναδοχήν!

Διαβάστε ακόμα