«Πατριαρχικά ἀσυμβίβαστα»

Share:

Σημαίνων διανοούμενος Ἐπίσκοπός μας ἔλεγε:

«Ὁ Βαρθολομαῖος εἶναι ἀντιφατικὸς καὶ ἀλλοπρόσαλλος. Ἂς ἐπιλέξη τί θὰ ἰσχυρίζεται δημοσίως, (ψευδῶς βεβαίως), ὅτι τάχα αὐτὸς εἶναι μόνος πατριάρχης τοῦ γένους (τοῦ Ἔθνους τῶν Ρωμιῶν), ἢ τὸ ἀντίθετο, πατριάρχης “οἰκουμενικὸς” (ὅλων τῶν φυλῶν) καὶ πάλιν βεβαίως ψευδῶς».

Προφανῶς, τὰ δύο μαζὶ δὲν μποροῦν νὰ συνυπάρχουν ὡς διαφορετικὰ πράγματα. Τὸ μέρος καὶ τὸ ὅλον εἶναι ἀδύνατον νὰ ταυτίζωνται. Εἶναι παράλογο, βάσει τῆς λογικῆς. Παραδείγματα λογικῆς: Πάγος-φωτιά, μέρα-νύκτα, εἶναι ἀσύμβατα. Καί, ἕνας ἀριθμὸς εἶναι ἀδύνατο νἆναι περιττὸς καὶ συνάμα ἄρτιος.

Previous Article

«ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ… ΝΑΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ»

Next Article

Νομιμοποίηση των «Μακεδόνων»: Το Φανάρι συνεχίζει να διχάζει την Ορθοδοξία