«Πατριαρχικὸς» κληρικὸς θεωρεῖ ἀντιχριστιανικὴν πρᾶξιν τὸ αἴτημα διὰ ἀνοικτὰς Ἐκκλησίας!

Share:

ΗΤΑΝ νὰ τὸ διαβάσουμε καὶ ἐτοῦτο: Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (τὸ ὄνομά του ἀναφέρεται στὴν πηγή, ποὺ στηριχτήκαμε), προϊστάμενος Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ στὴ Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζει τὸ αἴτημα γιὰ ἄνοιγμα τῶν ἐκκλησιῶν, ὡς ἀντιχριστιανικὴ πράξη! Προτείνει δὲ νὰ μείνουν κλειστὲς γιὰ συμπαράσταση στὰ κλειστὰ καταστήματα! Δεῖτε τί ἔγραψε: «Θεωρῶ πὼς εἶναι ἀπάνθρωπο, ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἐγωιστικὸ στὸ ἔπακρο νὰ ζητᾶμε νὰ ἀνοίξουν οἱ Ναοί, τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ λιανεμπόριο καὶ ἡ ἑστίαση (καὶ νὰ ’ταν μόνο αὐτά!!!) τελοῦν ὑπὸ ἀναστολὴ λειτουργίας. Καὶ μόνο γιὰ συμπαράσταση (προφανῶς καὶ γιὰ πολλοὺς ἄλλους λόγους) στοὺς ἀδερφούς μας καταστηματάρχες καὶ ἐργαζόμενους θὰ ἔπρεπε νὰ ζητήσουμε νὰ ἀνοίξουν οἱ Ναοὶ τουλάχιστον μετὰ τὸ λιανεμπόριο!» (Ἱστ. Ἀμέθυστος)! Θλιβόμαστε καὶ ἀνησυχοῦμε γιὰ τὸ κλείσιμο τοῦ ἐμπορίου καὶ τὸ τεράστιο οἰκονομικὸ πρόβλημα ποὺ ἀντιμετωπίζουν χιλιάδες συνάνθρωποί μας, ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ καταλάβουμε τί ἐμποδίζει τὸ δίκαιο αἴτημα τοῦ ἀνοίγματος τῶν ἐκκλησιῶν, μὲ τὸ κλείσιμο τῶν καταστημάτων! Ὁ ἐν λόγῳ κοινωνικὰ εὐαίσθητος «φάδερ» συντάσσεται μὲ τοὺς χριστιανομάχους, θεωρώντας ὅτι οἱ ἐκκλησίες εἶναι «κίνδυνος θάνατος» γιὰ τὴν «μετάδοση τῆς ἐπιδημίας», πιὸ ἐπικίνδυνες ἀπὸ τοὺς συνωστισμοὺς στὶς ὑπεραγορές! Κι ὄχι μόνο αὐτό: φαίνεται νὰ θεωρεῖ τὶς ἐκκλησίες ὑποδεέστερες τοῦ λιανεμπορίου, μὲ τὴν ἀπίστευτη πρότασή του, νὰ ἀνοίξουν μετὰ ἀπὸ αὐτό! Τὰ συμπεράσματα δικά σας!

Previous Article

Ὁ Σεβ. Περγάμου «πρῶτος ἄνευ ἴσων»

Next Article

Το πρωτείο σε παγκόσμιο επίπεδο είναι νόμιμο από θεολογική άποψη, αλλά και απαραίτητο