Πατριαρχικῆς τιμῆς ὀρέγεται!

Share:

Ἀκόμη δὲν πρόλαβε νὰ στεγνώση τὸ μελάνι εἰς τὸν ψευδοτόμον τῆς ψευδοαυτοκεφαλίας εἰς Οὐκρανίαν καὶ ὁ ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιος προεξοφλεῖ ὅτι θὰ ἀναδειχθῆ καὶ εἰς Πατριάρχην τῆς χώρας! Πάντως, ἂν δὲν καταρρεύση αὐτὴ ἡ νέα Ἐκκλησία, αὐτὸ θὰ συμβῆ μὲ πραξικοπηματικὸν τρόπον καὶ τότε τὸ Φανάρι θὰ ἀντιληφθῆ τί ἐποίησεν… Ὡς ἐγνωστοποιήθη ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα romfea.gr τῆς 24ης Ἰανουαρίου 2019:

«Γιὰ τὸ μέλλον τῆς νέας Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας μίλησε ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἑορτασμῶν τῆς 90ῆς ἐπετείου τοῦ ἐπίτιμου “Πατριάρχη” Φιλάρετου Ντενισένκο.

Ὁ Ἐπικεφαλῆς τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, δήλωσε ὅτι ἡ νέα Ἐκκλησία θὰ λάβει καθεστὼς Πατριαρχείου μετὰ τὴν ὑπέρβαση ὅλων τῶν παρωχημένων διαιρέσεων καὶ ἀντιθέσεων στὴν Οὐκρανικὴ Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ καὶ ὅταν λάβει τὴν ἀναγνώριση ἀπὸ ὅλες τὶς Τοπικὲς Ἐκκλησίες.

Ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος ἀνέφερε ὅτι θὰ συνεχίσει νὰ οἰκοδομεῖ ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν ”ἐπίτιμο” Πατριάρχη Φιλάρετο μία ἑνωμένη Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία.

“Πρέπει νὰ ξεπεράσουμε τὶς διαιρέσεις, νὰ ξεπεράσουμε τὶς διαφωνίες καὶ τὶς ἀντιφάσεις ποὺ ὑπέστη ἡ οὐκρανικὴ Ὀρθοδοξία γιὰ σχεδὸν τρεῖς δεκαετίες. Εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ λάβουμε τὴν αὐτοκεφαλία ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, καὶ ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα νὰ ἑνωθοῦμε μὲ ὅλες τὶς Τοπικὲς Ἐκκλησίες θὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ λάβουμε καὶ τὸ καθεστὼς τοῦ Πατριαρχείου” – ὑπογράμμισε ὁ Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος».

Previous Article

«Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν καὶ πνεύματος ἐπιδημίαν»

Next Article

Διδασκαλία γιόγκα σε ορθόδοξη ενορία του Λονδίνου!

Διαβάστε ακόμα