«Πατριαρχιολάτραι» ἄνευ ἐπιχειρημάτων

Share:

Ὁ κ. Π. Ἀνδριόπουλος ἐδημοσίευσεν ἄρθρον εἰς τὴν ἱστοσελίδα του «Φῶς Φαναρίου» μὲ τὸν τίτλον «Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΓΗΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΧΛΗΣΕ ΤΟΝ «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ» τῆς 23ης Ἰανουαρίου 2021, ὅπου μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει σχετικῶς μὲ τὴν θεολογικήν μας κριτικὴν πρὸς τὸν Σεβ. Νιγηρίας:

«Ἦταν φυσικὸ τὰ παραπάνω νὰ μὴ ἀρέσουν στοὺς ὑποκριτὲς τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου» καὶ θεώρησαν σκόπιμο νὰ ἀποφανθοῦν ὅτι ὁ Σεβ. Νιγηρίας «δὲν ἔχει κατανοήσει βασικὰ σημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας…»… Ἔχει ἐνδιαφέρον ὅτι οἱ Ὀρθοδοξοτυπίτες ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Σεβ. Νιγηρίας κ. Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἱεράρχης τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, μνημονεύει στὴν συν­έντευξή του λόγους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου… Γι’ αὐτὸ καὶ ἀνήκουν – ἐπιεικῶς – στὴν κατηγορία τῶν «θρησκευτικῶς ἀναλφάβητων», ποὺ ὑπαινίχθηκε ὁ Σεβ. Νιγηρίας…».

Ὁ κ. Ἀνδριόπουλος ἔχει ἀναλάβει καὶ ἄλλοτε τὴν ὑπεράσπισιν (αὐτοκλήτως;) κληρικῶν ποὺ ἀστοχοῦν περὶ τὴν πίστιν, ἀρκεῖ αὐτοὶ νὰ εἶναι ἀφοσιωμένοι εἰς τὸ Φανάρι. Λυπούμεθα, ὅμως, διότι ἁπλῶς ἐπιδίδεται εἰς αὐτὸ ποὺ προδίδει ἡ παιδεία του: τὴν εἰρωνίαν ἄνευ ἐπιχειρημάτων. Τὴν οὐσιαστικὴν «ἀπάντησιν» δυνάμεθα νὰ λάβωμεν ἀπὸ ἄρθρον του μὲ τί­τλον «ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ» τῆς 25ης Ἰανουαρίου 2021:

«εἴμαστε ἀντίθετοι στὴν «ἀποδειξιμότητα» τοῦ μυστηρίου (τῆς Θείας Εὐχαριστίας). Ἄλλωστε γι’ αὐτὸ εἶναι μυστήριο. Καὶ ὡς τέτοιο τὸ χρειαζόμαστε: ἀναπόδεικτο καὶ ἄρα ὅπως πρέπει …ἐπικίνδυνο!».

Μὲ τὸν χαρακτηρισμὸν τῆς Θείας Κοινωνίας ὡς «ἐπικινδύνου» διὰ μετάδοσιν ἰῶν ἀντιλαμβανόμεθα πλήρως ποῖον εἶναι τὸ «Φῶς» ποὺ μεταδίδει τὸ «Φανάρι»…

Previous Article

Καὶ ὁ Καναδᾶ ὑπὲρ τοῦ «πρώτου ἄνευ ἴσων»

Next Article

Ἡ πρωθυπουργικὴ μάσκα τοῦ ἐνδοτισμοῦ εἰς τὸ Σκοπιανόν

Διαβάστε ακόμα