Πατρ. Μόσχας: Τὸ Φανάρι διέπραξεν ἔγκλημα κατὰ τῆς παγκοσμίας Ὀρθοδοξίας!

Share:

Ο ΜΑΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Μόσχας κ. Κύριλλος σὲ πρόσφατη συνέντευξή του μίλησε γιὰ τὴν συνεχιζόμενο δρᾶμα τῆς οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, ἐπισημαίνοντας τὶς ἐγκληματικὲς ἐνέργειες τοῦ Φαναρίου. Τόνισε: «Τὸ Φανάρι δὲν ἔκανε λάθος, ἀλλὰ διέπραξε ἔγκλημα, τὸ λέω αὐτὸ μὲ πικρία. Μὲ τὶς σκέψεις κάποιου ἄλλου καὶ μὲ τὰ λόγια κάποιου ἄλλου, ὁ Πατριάρχης τῆς Κωνσταντινούπολης πέτυχε αὐτὸ ποὺ ἔκανε. [..] Ἔχω πληροφορίες ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δέχθηκε πίεση ἀπὸ μία ἰσχυρὴ πολιτικὴ δύναμη ποὺ σχετίζεται μὲ μία ἀπὸ τὶς ὑπερδυνάμεις. Γνωρίζουμε ὅτι ἡ θέση του στὴν Τουρκία εἶναι πολὺ δύσκολη. Προσευχόμαστε πάντα γιὰ τὸν Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινούπολης, συνειδητοποιώντας ὅτι δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἐκτελέσει τὴν πατριαρχική του ὑπηρεσία. (…) Καὶ ποιὰ ἦταν ἡ λογικὴ ἐκείνων ποὺ στέκονταν πίσω ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, οἱ ὁποῖοι, πραγματικά, ἐνέπνευσαν αὐτὴ τὴ σύγκρουση; Νὰ ἀποκόψουμε τὴ Ρωσία, τὴν Ὀρθόδοξη Ρωσία ἀπὸ τοὺς Ὀρθόδοξους ἀδελφοὺς στὴ Μεσόγειο καὶ τὴ Μέση Ἀνατολή. Διότι, κατὰ τὴν ἄποψη αὐτῶν τῶν στρατηγικῶν, ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει παίξει καὶ παίζει πολὺ μεγάλο ρόλο στὴ διαμόρφωση μιᾶς πνευματικῆς, πολιτιστικῆς κοινότητας μὲ ἰσχυροὺς τοὺς Ὀρθόδοξους δεσμούς, καὶ θὰ ἦταν ἀδύνατο νὰ καταστρέψει κανεὶς αὐτὴν τὴν πνευματικὴ κοινότητα ἀπὸ κάποιους ἐξωτερικοὺς παράγοντες. Ἑπομένως, τὸ σχέδιο εἶναι ἁπλό: νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἡ Ρωσικὴ Ἐκ­κλησία ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, τὸν Ἀραβικὸ κόσμο καὶ τὴ Μέση Ἀνατολή, ἔτσι ὥστε ἡ Ὀρθοδοξία νὰ γίνει πιὸ ἀδύναμη” ἀπάντησε ὁ κ. Κύριλλος» (Ἱστ. Πενταπόσταγμα)! Δυσ­τυχῶς ἔτσι εἶναι!

Previous Article

Ρῶσοι βουλευταί, οἱ ἐχθροί τοῦ «Ἀφέντη» (ΗΠΑ)

Next Article

Περὶ χειροτονιῶν ὑπὸ αἱρετικῶν Ἐπισκόπων, ἐνεργούντων ἐντός τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε ακόμα