Πειθήνιον ὄργανον τῶν ΗΠΑ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις διὰ τὰς «Πρέσπας».

Share:

Ὅ,τι συνέβη εἰς Οὐκρανίαν θὰ συμβῆ καὶ μὲ τοὺς σχισματικοὺς τῶν Σκοπίων

Ἐνῶ αἱ Παμμακεδονικαὶ Ἑνώσεις μὲ νέας κινητοποιήσεις ζητοῦν ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν νὰ καταγγείλη τὴν «συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν», ὁ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν κ. Ν. Δένδιας ἐδήλωσεν ὅτι θὰ τηρηθῆ μέχρι κόμματος καὶ τελείας! Νὰ θυμίσωμεν ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία δὲν εἶχε μετάσχει ἐπισήμως εἰς τὰ μεγαλειώδη συλλαλητήρια διὰ τὸ Σκοπιανόν, ἀλλὰ ἀποστέλλει κάθε χρόνον ἐπίσημον ἀντιπροσωπίαν εἰς τὰς παρελάσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων. Αὐτὰς θεωρεῖ πλεὸν σημαντικὰς τοῦ Σκοπιανοῦ. Ἂν ἡ συμφωνία εἶναι τόσον καταστροφικὴ ὅσον διελάλουν τὰ στελέχη τῆς Νέας Δημοκρατίας προεκλογικῶς, τότε τρόποι ὑπάρχουν… ἡ ἀπραξία τους φανερώνει τί πραγματικὰ ἐπίστευαν καὶ πιστεύουν. Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθὲν τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων:

«Οἱ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΦΗΛΙΟΥ καὶ ἡ ΠΑΝ­ΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, τὴν Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019, στὴν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν στὴν Θεσσαλονίκη, διοργάνωσαν ἐπιστημονικὴ ἡμερίδα μὲ θέμα: «ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ» καὶ ὁμιλητὲς τοὺς Κασιμάτη Γεώργιο, Ὁμ. Καθηγητή Συνταγματικοῦ Δικαίου, Καρακωστάνογλου Βενιαμίν, Λέκτoρα Νομικῆς ΑΠΘ, Πρόεδρο Περιφερειακοῦ Συμβουλίου Κεντρικῆς Μακεδονίας καὶ Ρωμανὸ Γεώργιο, Συγγραφέα, Ἱστορικὸ ἐρευνητή.

Μετὰ τὸ πέρας τῶν εἰσηγήσεων ἔγιναν πολλὲς διευκρινιστικὲς ἐρωτήσεις πρὸς τοὺς ὁμιλητές, οἱ ὁποῖοι μὲ σαφήνεια καὶ εὐθύτητα ἀπάντησαν σὲ ὅλες.

Ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν ἔγινε σαφὲς ὅτι ἡ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν»:

α) Ἔχει πάρα πολλὰ νομικὰ προβλήματα σὲ σχέση μὲ τὸ Ἑλληνικὸ καὶ τὸ διεθνὲς δίκαιο.

β) Ἡ διαδικασία ἔγκρισής της εἶναι παράνομη, ἀπὸ τὴν ἔναρξη σύνταξής της μέχρι τὴν δῆθεν ὑποβολή της στὸν ΟΗΕ. (Κουρελόχαρτο ὀνομάστηκε ἀπὸ ὁμιλητὴ γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους)

γ) Προσπαθοῦν νὰ τῆς δώσουν νομικὴ ὑπόσταση χρησιμοποιώντας τὴν γραφειοκρατία τοῦ ΟΗΕ.

δ) Δὲν ἔχει γίνει δεκτὴ ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ μόνο ὄργανο νομιμοποίησης τῆς ἀλλαγῆς ὀνόματος.

ε) Πρέπει νὰ ἀκυρωθεῖ γιατὶ ἔχει ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς προδοσίας, μεταξὺ τῶν ἄλλων, βαφτίζει «Μακεδονία» μία περιοχὴ ποὺ δὲν ἀνῆκε στὴν ἱστορικὴ Μακεδονία καὶ ἀναγνωρίζει ψευδεπίγραφη «Μακεδονικὴ» γλώσσα καὶ ἐθνότητα.

στ) Εἶναι δυνατὸν νὰ ἀκυρωθεῖ μὲ κατάλληλες νομικὲς παρεμβάσεις καὶ ὅτι ὅποιος ἰσχυρίζεται τὸ ἀντίθετο εἶναι γιατί δὲν θέλει νὰ τὴν ἀκυρώσει.

ζ) ‘Ὅταν ἀκυρωθεῖ θὰ ἐπιστρέψουμε στὸ προσωρινὸ ὄνομα «Πρώην Γιουγκοσλαβικὴ Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας», τὸ μόνο ὄνομα μὲ τὸ ὁποῖο ὑπάρχει στὸν ΟΗΕ ὡς κράτος (Κάθε ἀπόπειρα ἐκφοβισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης περὶ τοῦ ἐνδεχομένου, λόγω ἀκύρωσης, νὰ ὀνομαστεῖ ἡ γειτονικὴ χώρα Μακεδονία χωρὶς τὸν προσδιορισμὸ βόρεια εἶναι ἐντελῶς ἀνυπόστατη).

Τὰ συμπεράσματα τῆς ἡμερίδας θὰ ἀξιοποιηθοῦν ἀπὸ τοὺς διοργανωτὲς γιὰ τὴν ἀκύρωση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν μὲ νομικὲς ἐνέργειες ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος σὲ διεθνεῖς ὀργανισμούς. Θὰ κοινοποιηθοῦν, ἐπίσης, σὲ ὅσο τὸν δυνατὸ περισσότερο κόσμο, στοὺς βουλευτὲς ὅλων τῶν κομμάτων ἀλλὰ καὶ θὰ ἐπιδιωχθεῖ συνάντηση μὲ τὸν ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν καὶ τὸν πρωθυπουργό.

Τὶς ἐργασίες παρακολούθησε πλῆθος κόσμου ποὺ γέμισε ἀσφυκτικὰ τὴν αἴθουσα, τὶς σκάλες, τὸν χῶρο ὑποδοχῆς ἀλλὰ καὶ τὰ πεζοδρόμια ἔξω ἀπὸ τὴν κεντρικὴ εἴσοδο τοῦ κτηρίου ἀναγκάζοντας τὴν τροχαία νὰ ἀπαγορεύσει την κυκλοφορία στὴν ὁδὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Τὸ κλείσιμο τοῦ δρόμου δείχνει τὸ μέγεθος τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀγωνιστικὸ παλμὸ ποὺ ἐπικρατοῦσε καὶ ἔγινε γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν συμμετεχόντων, οἱ ὁποῖοι ἀποχώρησαν μόλις τελείωσε ἡ ἐκδήλωση.

Ἡ μεγάλη συμμετοχὴ καὶ ζωντάνια τῶν παρευρισκομένων δίνει ἕνα μήνυμα στὴν κυβέρνηση Μητσοτάκη, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλον τὸν πολιτικὸ κόσμο τῆς Ἑλλάδος ὅτι ἡ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» δὲν πρόκειται νὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἀπὸ τοὺς Μακεδόνες Ἕλληνες ἀλλὰ καὶ γενικότερα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες.

Ὁ Πρόεδρος

Δημήτριος Γιουματζίδης

Ὁ Γραμματέας

Γεώργιος Τσαμπούρης»

Previous Article

Η ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Next Article

«Πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα»!

Διαβάστε ακόμα