Πηγὴ τοῦ Ὑπουργείου ἀποκαλύπτει

Share:

Πολλὰ ἐγράφησαν διὰ τὰς πολιτικάς πιέσεις πρὸς τοὺς Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τώρα ἦλθε καὶ ἡ ἀπόδειξις. Πολλὰ ἐγράφησαν καὶ διὰ τὴν συνάντησιν τοῦ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν κ. Δένδια μὲ τὸν Ρῶσον ὁμόλογόν του, ὄχι ὅμως τὸ πλέον σημαντικόν. Τελικῶς, ἡ Κυβέρνησις παρενέβη εἰς τὰ ἐκκλησιαστικά. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «KONTRA NEWS» τῆς 8ης Νοεμβρίου 2019:

«Ὁ κ. Δένδιας εἶπε στὸν Ρῶσο ὁμόλογό του Σ. Λαβρὸφ στὴ Μόσχα ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος δὲν παρεμβαίνει στὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα καὶ ἄρα δὲν εὐθύνεται γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας. Καὶ ὅμως εἶναι παράγοντας τοῦ ὑπουργείου ποὺ ἔλεγε ὅτι ὅλες οἱ Ἐκκλησίες καὶ τὰ Πατριαρχεῖα πρέπει νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία καὶ μάλιστα μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι δέχονται βοήθεια ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος. Δὲν μποροῦν λοιπὸν νὰ κάνουν τοῦ κεφαλιοῦ τους. Ὅλα αὐτὰ λίγα 24ωρα πρὶν ἔρθει ὁ Πομπέο στὴν Ἑλλάδα. Μὴ λένε καὶ ὅ,τι νὰ ’ναι».

Previous Article

Ἡ ἀποτέφρωσις τῆς… σκέψεως

Next Article

Ὁ μασόνος τοῦ μασόνου…

Διαβάστε ακόμα