Πιστοὶ εἰς Λάρισαν: «“Ἀνάξιος” ὁ Σεβασμιώτατος»

Share:

Τὴν 23ην Ἰουλίου πιστοὶ ἔναντι τοῦ ἐπισκοπείου τῆς Κοζάνης ἐφώναζον «Σεβ. Κοζάνης παραιτήσου». Τώρα πιστοὶ εἰς Λάρισαν ἀπεδοκίμασαν ἐντόνως τὸν οἰκεῖον Μητροπολίτην διὰ δευτέραν φοράν ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν. Γράφει τὸ Ἱ. Εὐαγγέλιον ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ὑπεύθυνος διὰ προώθησιν ὑγειονομικῶν μέτρων καὶ μάλιστα διακινδυνεύων τὴν ἑνότητα τοῦ ποιμνίου; Τὸ ἔπραξεν ἄλλος Ἱεράρχης; Μήπως πλησιάζουν ἐκλογαὶ καὶ χρειάζονται τὴν στήριξίν του συγκεκριμένοι ὑποψήφιοι; Πάντως, εἰς ἀνθρώπους πονεμένους ἡ εἰρωνεία δὲν ἁρμόζει. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Ἐλευθερία Λάρισας» τῆς 4ης Ὀκτωβρίου 2021:

«Ἡ Κινητὴ Μονάδα τῆς Ὑγειονομικῆς Περιφέρειας Θεσσαλίας, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Μητροπολίτη Σεβ. Ἱερώνυμου καὶ τὴν ὑποστήριξη τῆς Περιφέρειας Θεσσαλίας, τοῦ Δήμου Λαρισαίων καὶ τῆς 5ης ΥΠΕ, τὶς Κυριακὲς θὰ λειτουργεῖ ἔξω ἀπὸ ναοὺς σὲ μία προσπάθεια νὰ πεισθοῦν οἱ πολίτες νὰ ἐμβολιαστοῦν κατὰ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ μὲ ἀφορμὴ καὶ τὸ χαμηλὸ ποσοστὸ ἐμβολιασμοῦ. Ἡ πρωτοβουλία -σὲ μία ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες πανελλαδικὰ περιπτώσεις ἔμπρακτης συνεργασίας Ἐκκλησίας, ὑγειονομικῶν καὶ αἱρετῶν γιὰ τὴ διεύρυνση τοῦ ἐμβολιαστικοῦ προγράμματος- βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη ἀπὸ χθές, ξεκινώντας ἀπὸ τὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Λάρισας καὶ θὰ ἐπαναληφθεῖ τὶς ἑπόμενες Κυριακές, σὲ ναοὺς περιοχῶν τοῦ νομοῦ. Ἐξέλιξη ποὺ προκάλεσε τὶς ἀντιδράσεις ἀρνητῶν τοῦ ἐμβολιασμοῦ καὶ τῆς ὑποχρεωτικότητας, οἱ ὁποῖοι, μετὰ τὴν τελευταία συγκέντρωση στὸ Ἐπισκοπεῖο, χθὲς συγκεντρώθηκαν ἔξω ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀχίλλιο, σημειώνοντας τὴ διαφωνία τους ἀκόμη καὶ στὴν παρουσία τῆς Μονάδας ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία. Λιγότεροι ἀπὸ 100 Λαρισαῖοι συγκεντρώθηκαν χθὲς τὸ πρωὶ ἔξω ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀχίλλιο, μία συγκέντρωση ποὺ ἔλαβε ἄλλα χαρακτηριστικά, ὅταν διαδηλωτὲς ἄρχισαν νὰ ἀποδοκιμάζουν τὸν Μητροπολίτη, φωνάζοντας «ἀνάξιος» καὶ «αἶσχος» μὲ τὸν Σεβ. Ἱερώνυμο ἀποχωρώντας ἀπὸ τὸν ἐκκλησία νὰ τοὺς εὐλογεῖ. Ἡ πρωτοβουλία τῆς Μητρόπολης λαμβάνει χώρα σὲ μία περίοδο, ὅπου τὸ ἐμβολιαστικὸ πρόγραμμα τῆς Κυβέρνησης δὲν ἔχει τὴν ἀναμενόμενη πρόοδο, ἐνῶ μὲ κύριο χαρακτηριστικὸ τὸν φόβο γιὰ τὶς παρενέργειες, μεγάλο ποσοστὸ πολιτῶν, καὶ σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο, παραμένει ἀνεμβολίαστο μὲ ἀποτέλεσμα στὸν νομὸ Λάρισας, μεταξὺ ἄλλων περιφερειῶν, νὰ ἐφαρμόζονται τὶς τελευταῖες ἡμέρες περιοριστικὰ μέτρα (ἀπαγόρευση κυκλοφορίας, κ.λπ.). Νὰ σημειωθεῖ πὼς στὴ χθεσινὴ πρωτοβουλία, παρὰ τὸ κλῖμα διαμαρτυρίας, ἀνταποκρίθηκαν περίπου 20 πολίτες (σ.σ. ἐμβολιάστηκαν μὲ ἐμβόλιο τῆς Pfizer), ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων βρέθηκε στὴ Λάρισα ἀπὸ τὴν Κοζάνη, ὅπως δήλωσε.

«Πρέπει νὰ πολεμηθεῖ ὁ φόβος, πρέπει ὁ φόβος νὰ μὴ εἶναι χαρακτηριστικό τῆς κοινωνίας μας καὶ ἡ δική μας προσ­πάθεια καὶ συμβολὴ ἔγκειται σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς, νὰ ἐνθαρρυνθοῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ κατανοήσουν ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς εἶναι ὑγειονομικὸ ζήτημα, οὔτε θεολογικὸ πολλῷ δὲ μᾶλλον πολιτικό», τόνισε ὁ Μητροπολίτης Σεβ. Ἱερώνυμος… «θέλω νὰ εὐχαριστήσω αὐτοὺς ποὺ ἀντέδρασαν μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἀντέδρασαν, κυρίως διότι μᾶς προσέφεραν ἰσχυρὴ διαφήμιση. Κυρίως διότι ἀποκάλυψαν στοὺς πολλοὺς ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ πού ἀντιδροῦν καὶ πόσο μποροῦμε νὰ τοὺς παίρνουμε στὰ σοβαρὰ ὑπόψη. Τοὺς εὐχαριστῶ λοιπὸν, γιατί μᾶς προσέφεραν διαφήμιση ποὺ ἀλλιῶς δὲν θὰ ὑπῆρχε καὶ ἂν δὲν ὑπῆρχαν καὶ αὐτοὶ δὲν θὰ ὑπήρχατε καὶ ἐσεῖς ἐδῶ σήμερα καὶ συνεπῶς ἕνα μεγάλο ποσοστὸ ἐπιτυχίας ὀφείλεται καὶ στὴ δική τους συμβολή. Εὐχαριστῶ ἐπίσης τοὺς συμπολίτες ποὺ ἦρθαν καὶ ἐμβολιάστηκαν… Εἴχαμε πολλοὺς οἱ ὁποῖοι ἐμβολιάστηκαν καὶ ἔχουμε πολλοὺς, οἱ ὁποῖοι περιμένουν νὰ φθάσει ἡ κινητὴ μονάδα στὸν τόπο τους».

Previous Article

Ἁγιοκατάταξις τοῦ μακαριστοῦ Λαρίσης Θεολόγου;

Next Article

Δικάζομαι επειδή λειτούργησα…