Ποινές σε Ιεράρχες της Αμερικής χωρίς καμία απολογία!

Share:

Δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση του Φαναρίου με θέμα την απομάκρυνση του Μητροπολίτη Ευαγγέλου από τη Μητρόπολη Νέας Ιερσέης και τη μετάθεσή του στην εν ενεργεία Μητρόπολη Σάρδεων, καθώς και την επιβολή τιμωρίας αργίας από κάθε ιεροπραξία του Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθοδίου. Η ανακοίνωση αυτή αν και αναφέρει για κανονικά παραπτώματα των Ιεραρχών πουθενά δεν αναφέρει έστω και ένα! Μάλιστα την απόφαση της Συνόδου οι δυο Ιεράρχες την έμαθαν από τα μέσα ενημέρωσης.

Με βάση το ρεπορτάζ του Εθνικού κήρυκα για όσα ελέχθησαν στη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου διαβάζουμε ότι οι δυο Ιεράρχες δεν εκλήθησαν καν σε απολογία. Μάλιστα όταν αρχιερεύς διαφώνησε και πρότεινε να κληθούν Ευάγγελος και Μεθόδιος στο Φανάρι προς απολογία, ομόφωνα οι υπόλοιποι είπαν πως μόλις τα ακούσαμε από τις αναγνωσθείσες εκθέσεις του Αρχιεπισκόπου Αμερικής. 

Ενώ και στον μεγαλύτερο κακούργο η δικαιοσύνη δεν στερεί το δικαίωμα της απολογίας η Σύνοδος του Φαναρίου το στέρησε αν και όπως λέει “η Μήτηρ Εκκλησία είναι φιλόστοργος και αγαπά τα παιδιά της”. 

Όχι μόνο δεν υπάρχει συναδελφική αλληλεγγύη αλλά ούτε καν αδελφική αγάπη για αρχιερείς αδελφούς, που δεν θέλουν ούτε καν να τους ακούσουν και είναι ικανοποιημένοι με όσα ο Αμερικής μεταφέρει!

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως:

«Σήμερον, Πέμπτην, 8ην Ὀκτωβρίου 2020, τρίτην ἡμέραν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς τοῦ τρέχοντος μηνός, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἠσχολήθη, μεταξύ ἄλλων, διεξοδικῶς μέ θέματα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί ἐθεώρησεν ἐκθέσεις τοῦ οἰκείου Ἀρχιεπισκόπου Σεβ. κ. Ἐλπιδοφόρου, ἔλαβε δέ τάς ἑξῆς ἀποφάσεις:
α) ἀνέστειλε τήν ἰσχύν τοῦ Συντάγματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς μέ τήν προοπτικήν συστάσεως μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐξ ἀντιπροσώπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς πρός σύνταξιν νέου τοιούτου.
β) ἐπέβαλε τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Βοστώνης κ. Μεθοδίῳ τήν ποινήν τῆς ἀργίας μέχρι τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσε κανονικά παραπτώματα.
γ) μετέθεσε τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σάρδεων καί ὥρισε Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον ἐν τῇ οὑτωσί χηρευσάσῃ Ἐπαρχίᾳ Νέας Ἰερσέης τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου».

Previous Article

11 Ὀκτωβρίου

Next Article

Απίστευτα γεγονότα

Διαβάστε ακόμα