«Ποινικοποίησαν τὰ Ἄχραντα Μυστήρια»

Share:

Διερωτῶμαι, πολὺ καλοπροαίρετα:
Τί ἀκριβῶς ἐννοοῦν ὅταν μᾶς εὔχονται ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ αὐτοὶ πού ἔκλεισαν ἐντελῶς γιὰ τὸ λαὸ τὶς ἐκκλησίες, ἐποινικοποίησαν τὴ μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, στέλνουν στὸν Εἰσαγγελέα σὰν ἐγκληματίες Ἐπισκόπους καὶ Ἱερεῖς ποὺ ἐκτελοῦν τὸ στοιχειῶδες καθῆκον τους, ἔκλεισαν ἀκόμα καὶ τὰ Κοιμητήρια τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ νὰ μὴ θυμιάσουμε τὸν τάφο τῶν γονέων μας, ἀπαγόρευσαν τὶς καμπάνες καὶ τὰ μεγάφωνα στερώντας τοὺς πιστοὺς κι ἀπ’ αὐτὴ τὴ μικρὴ παρηγορία.
Τί ἐννοοῦν λοιπὸν μὲ τὸ Καλὴ Ἀνάσταση; Νὰ πετύχη ἡ μαγειρίτσα μας ἢ νὰ μὴ μᾶς στομαχιάσει τὸ ἀρνάκι;
Ἢ μήπως νὰ μὴ σπάσει τὸ ἀβγό μας στὸ τσούγκρισμα;
Τὸ ἴδιο ἐρωτῶ καὶ γιὰ τοὺς γκαουλάιτερς τῆς τηλεοράσεως καὶ τοῦ ραδιοφώνου.
Ἐπαναλαμβάνω ὅτι ἐρωτῶ πολὺ καλοπροαίρετα, γιὰ νὰ μάθω!
Μητροπολίτης Προικοννήσου Ἰωσὴφ

Previous Article

ΦΩΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ

Next Article

Καθαιρετέος ἀπὸ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης ὁ Βαρθολομαῖος