Πολωνία καὶ Οὑγγαρία θωρακίζουν τήν παραδοσιακήν οἰκογένειαν!

Share:

ΜΕΣΑ στὸν κυκεῶνα τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠθικῆς κατάπτωσης δύο χῶρες ἀντιστέκονται! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἡ Πολωνία μαζὶ μὲ τὴν Οὑγγαρία εἶναι ἀναφανδὸν καὶ ἀναγνωρισμένα ἀπὸ τὰ λίγα κράτη στὴν Εὐρώπη τῆς παρακμῆς, τῆς σαπίλας καὶ τοῦ δικαιωματιστικοῦ παραλογισμοῦ, ποὺ ἀντιστέκεται σθε­ναρὰ στὴν ἐπέλαση τῆς παγκο­σμιοποίησης καὶ τῆς κουλτούρας τῆς ἄκρατης προοδευτικῆς ἡδονοκρατίας καὶ διαστροφῆς, οἱ ὁποῖες ἐπιδιώκουν τὴν ἐξάλειψη τῶν Ἐθνικῶν ταυτοτήτων καὶ τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινωνιῶν. Μ’ ἕνα γενναῖο σχέδιο νόμου, τὸ ὁποῖο προωθεῖται στὴν πολωνικὴ Βουλή, ἡ κυβέρνηση σχεδιάζει νὰ τροποποιήσει κόντρα στὰ μεγάλα συμφέροντα τὸ δικαίωμα τῶν Πολωνῶν γιὰ ἐλεύθερη συνάθροιση καὶ ἀναμφίβολα νὰ θέσει τὴν Πολωνία σὲ νέα σύγκρουση μὲ τὴν Ε.Ε. Ἡ τροπολογία θὰ ὁρίζει ὅτι οἱ δημόσιες συγκεντρώσεις δὲν θὰ μποροῦν “νὰ ἀμφισβητοῦν τὸν γάμο ὡς σχέση μεταξὺ γυναίκας καὶ ἄνδρα” ἢ “νὰ προπαγανδίζουν τὴν ἐπέκταση τοῦ γάμου σὲ ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου”, ἐνῷ τὰ Gay pride θὰ ἀπαγορευθοῦν, καθ’ ὅτι “προωθοῦν σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ διαφορετικὸ τοῦ ἑτεροφυλόφιλου”. Ἡ συγκεκριμένη πολιτικὴ ἀπόφαση ἀποτελεῖ ἕνα ὑπερήφανο κόλαφο, ἕνα ράπισμα ὁλκῆς στὰ μοῦτρα τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας, τῆς μασονίας καὶ τῶν ἀντιχρίστων πλανηταρχῶν» (Ἱστ. eone­olai­a.com/)! Εὖγε στὶς δύο χῶρες, οἱ ὁποῖες, σημειωτέον, δὲν εἶναι ὀρθόδοξες!

Previous Article

Βολοκολάμσκ Αντώνιος: ”Προσπαθούν να επιβάλλουν μια εκκλησιολογία ξένη προς την Ορθοδοξία”

Next Article

Η κρίση του σιταριού