Ποῖοι οἱ ἀρχαιοκάπηλοι;

Share:

Τὰ κυκλώματα ἀρχαιοκαπηλίας ἀλλὰ καὶ ἱεροσυλίας εἰς τὴν Ἑλλάδα δυσκόλως θὰ ἐξαρθρωθοῦν. Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Ἐλεύθερος Τύπος» τῆς 3ης Νοεμβρίου 2023:

«Πῶς «ἔφτασαν» οἱ κλεμμένες ἐκκλησιαστικὲς εἰκόνες ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα, τὸ Ζαγόρι καὶ τὴν Εὐρυτανία σὲ μοναστήρι στὸν… Γέρακα; Σὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα καλοῦνται νὰ ἀπαντήσουν τὰ στελέχη τοῦ Τμήματος Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς καὶ Ἀρχαιοτήτων τῆς Διεύθυνσης Ἀσφάλειας Ἀττικῆς, ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ ξετυλίξουν τὸ κουβάρι τῆς ἀνεύρεσης τῶν ἑπτὰ εἰκόνων ποὺ εἶχαν κάνει «φτερὰ» ἀπὸ μονὲς καὶ ναοὺς σὲ διαφορετικὲς περιοχὲς τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας πρὶν τὸ 2014.

Οἱ εἰκόνες καὶ τὰ βημόθυρα ποὺ κατασχέθηκαν ἀπὸ τὴ Σκήτη τοῦ Ὁσίου Τιμοθέου στὸν Γέρακα ἐπιδείχθηκαν σὲ βυζαντινολόγους, οἱ ὁποῖοι γνωμάτευσαν ὅτι ἐμπίπτουν στὶς προστατευτικὲς διατάξεις τῆς νομοθεσίας γιὰ τὴν προστασία τῶν ἀρχαιοτήτων καὶ τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καί, ἀφοῦ φωτογραφήθηκαν ἀπὸ ἁρμόδιο συνεργεῖο τῆς Διεύθυνσης Ἐγκληματολογικῶν Ἐρευνῶν, παραδόθηκαν γιὰ φύλαξη καὶ τελικὴ ἐκτίμηση στὴν ἀποθήκη τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς. Πλέον σὲ ἐξέλιξη βρίσκεται ἡ ἔρευνα τῶν Ἀρχῶν προκείμενου νὰ διαπιστωθεῖ ὁ τρόπος ποὺ ἀποκτήθηκαν καὶ ἔφτασαν στὸν Γέρακα.

Τὰ ἕξι ἀπὸ τὰ συνολικὰ ὀκτὼ εὑρήματα εἶχαν κλαπεῖ στὶς 28/07/2014 ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἄνω Πεδινῶν Δήμου Ζαγορίου. Πρόκειται γιὰ μία εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὁδηγήτριας, μία εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ Παντοκράτορα, μία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη, μία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου καὶ ἕνα ζεῦγος βημοθύρων. Τὴν 29η/11/2009 εἶχαν κλαπεῖ ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (Ἀγγελομάχων) στὸν Δῆμο Μολοσσῶν Ἰωαννίνων ἄλλα δύο εὑρήματα, εἰκόνες τῶν Εἰσοδίων καὶ τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου. Τὸ τελευταῖο εὕρημα, μία εἰκόνα μὲ παράσταση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου μὲ τὴν κεφαλή του ἐπὶ πίνακι, εἶχε κλαπεῖ τὴν περίοδο ἀπὸ 25/04/2010 ἕως 01/07/2010 ἀπὸ τὸν Ἱ.Ν. Προφήτη Ἠλία (δ.δ. Ἁγίας Τριάδας) στὸν Δῆμο Κτημενίων Εὐρυτανίας.

Στὶς ἔρευνες γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ ποὺ πραγματοποιήθηκαν τὴν περασμένη Δευτέρα κατόπιν εἰσαγγελικῆς παραγγελίας τοῦ εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν, συμμετεῖχαν 7 ἀστυνομικοί τοῦ Τμήματος Πολιτιστικῆς Κληρονομίας καὶ Ἀρχαιοτήτων, μὲ τὴ συνδρομὴ τριῶν ἀρχαιολόγων μὲ εἰδικότητα στὴ Βυζαντινολογία»

Previous Article

Χαλκίδος Χρυσόστομος: Είναι ανάγκη όλοι μας να στηρίξουμε ηθικά και υλικά τον ιερό θεσμό της Οικογένειας

Next Article

Ὁ «Πνευματομάχος» καὶ ΝΕΟ-ΠΑΤΕΡΑΣ Μητροπολίτης Αἰτωλοακαρνανίας