Ποῖοι Ἀρχιερεῖς ἔχουν φάκελον;

Share:

  Ἀπαιτεῖται κάθαρσις τῆς Ἱεραρχίας, εἰδάλλως αὐτὴ θὰ εἶναι δεσμία τοῦ κράτους. Ὁ κ. Σ. Τζούμας καταγγέλλει ὅτι Ἀρχιερεὺς ἐκλεγείς ὑπὸ τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου ἔχει φάκελον. Τί θὰ πράξη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος; Πῶς τὸν ἐψήφισαν οἱ Ἀρχιερεῖς; Ἂς μὴ παραπονοῦνται ὅτι ὁ λαὸς δὲν ἀκολουθεῖ τὴν Ἱεραρχίαν. Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα «exapsalmos.gr» τῆς 25ης Ἰουνίου 2024:

  «ὑποψήφιος Ἀρχιερεὺς μέχρι ποὺ κατάφερε νὰ ἐκλεγεῖ εἶχε ἄριστες σχέσεις μὲ τὸν ὑπογράφοντα καὶ μάλιστα τοῦ ἔδινε καὶ πληροφορίες μέσα ἀπὸ τὰ Συν­οδικὰ γραφεῖα! Καὶ μάλιστα κατὰ τὴν ἐποχὴ ποὺ εἶχε ἀναλάβει τὸ τιμόνι τῆς Ἐκκλησίας  ὁ Ἱερώνυμος. Μετὰ μᾶς ἔβλεπε καὶ μᾶς βλέπει ἀφ’ ὑψηλοῦ! Καὶ ἔκανε καὶ κάνει  τὸν παράγοντα πατώντας πάνω σὲ Ἀρχιερεῖς ποὺ τοῦ μάζεψαν τὸν παραφουσκωμένο  φάκελο, τὸν ὁποῖο ὁ  μακαριστὸς γέροντας  Πειραιῶς Καλλίνικος  κράδαινε στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, γιὰ νὰ μὴ τὸν προαγάγει. Ἀλλὰ ἦλθαν ἔτσι τὰ πράγματα ποὺ ἡ προαγωγὴ ἦλθε. Ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα, δυστυχῶς καὶ  ἐντός τοῦ χώρου τῆς Ἐκκλησίας!»

Previous Article

Κίνδυνος μὲ τὰ Ἱ. Μυστήρια!

Next Article

Ἐνέσεις σθένους εἰς λιποψύχους Ἱεράρχας