Ποῖον ὑπηρετεῖ ὁ Σεβ. Δημητριάδος καὶ ἡ Ἀκαδημία του;

Share:

Ἐργάζεται Ὀρθόδοξα ἡ Ἀκαδημία τοῦ Σεβ. Δημητριάδος; Προσφάτως τὸ Ὑπ. Παιδείας ἀπέστειλεν ἐγκύκλιον εἰς τὰ σχολεῖα, ὅπου ἀναφέρει:

«Σᾶς γνωστοποιοῦμε ὅτι τὸ Ἑβραϊκὸ Μουσεῖο Ἑλλάδος διοργανώνει τὸ 26ο Σεμινάριο γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς μὲ θέματα τὴ διδασκαλία τοῦ Ὁλοκαυτώματος καὶ τίτλο: «Διδάσκοντας γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωμα στὴν Ἑλλάδα», τὸ ὁποῖο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὶς 17 καὶ 18 Ὀκτωβρίου 2019 στὴν Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου»

Ἀπὸ τὸ ἱστολόγιον «Τὰς Θύρας Τὰς Θύρας» ἀνεγνώσαμεν ὅτι ὁ διευθυντὴς τῆς Ἀκαδημίας κ. Π. Καλαϊτζίδης καὶ ὁ βοηθός του κ. Ν. Ἀσπρούλης συμμετεῖχαν εἰς τὸ ἑξῆς σεμινάριον:

«Μία διεθνὴς ὁμάδα «ἀκαδημαϊκῶν, παστόρων, [pastors- αὐτὴν τὴν λέξη χρησιμοποιεῖ τὸ ἀρχικὸ ἀγγλικὸ κείμενο] κλινικῶν ἰατρῶν καὶ ἄλλων εἰδικῶν» συγκεντρώθηκαν στὴν Ὀξφόρδη ἀπὸ τὶς 16 ἕως τὶς 19 Αὐγούστου γιὰ νὰ συζητήσουν τὶς ἀπόψεις τους σχετικὰ μὲ τὰ σύγχρονα θέματα τοῦ «βιολογικοῦ καὶ κοινωνικοῦ φύλου» σὲ σχέση μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Τὸ συνέδριο διοργανώθηκε ἀπὸ ἀκαδημαϊκοὺς τοῦ Πανεπιστημίου Exeter καὶ τοῦ Κέντρου Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Fordham καὶ ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ τὸ Βρετανικὸ Συμβούλιο στὸ πλαίσιο τοῦ ἔργου Γεφυρώνοντας Φωνὲς (Bridging Voices), σύμφωνα μὲ τὸ δελτίο τύπου ποὺ δημοσιεύτηκε στην ἱστοσελίδα τοῦ Πανεπιστημίου Fordham.

Τὸ Fordham καὶ τὸ Exeter ἔλαβαν πέρυσι ἐπιχορήγηση ἀπὸ τὸ Βρετανικὸ Συμβούλιο γιὰ νὰ ξεκινήσουν μελέτη γιὰ «τὰ δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ δίπλα στὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη ταυτότητα»…

Ὅπως καὶ μὲ τὴν ἀμφιλεγόμενη ἱστοσελίδα τοῦ Ὀρθόδοξου Κέντρου Fordham, ὀ στόχος τοῦ συνεδρίου ἦταν νὰ «διεγείρει τὸν διάλογο», γιὰ νὰ βοηθήσει τὴν Ἐκκλησία νὰ μάθει πῶς νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς ποιμαντικὲς ἀνάγκες τοῦ 21ου αἰώνα…».

Ὑπενθυμίζομεν ὅτι τὸ θέρος εἰς τὴν Ἀκαδημίαν «ἐξεπαιδεύθησαν» αὐτοχειροτόνητοι κληρικοὶ τοῦ ψευδοαυτοκεφάλου τῆς Οὐκρανίας. Ὁ ἴδιος ὁ Σεβ. Δημητριάδος παρέβη τοὺς Ἱ. Κανόνας καὶ ἔκανε κατάχρησιν τῆς θέσεώς του ὡς Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱ. Μ. Φθιώτιδος. Μόνον ἂν προσευχηθῆ εἰς τὸν «θεὸν Ἥλιον», θὰ τὸν ἐγκαλέση ἡ Ἱ. Σύνοδος;

Previous Article

«Καιρός»: Ἀντίθετος ἡ ἀπόφασις μὲ τὴν ἐπιτροπὴν τῆς Ἱ. Συνόδου

Next Article

Τὸ Κράτος τοὺς ἄρπαξε τὸ παιδί, διότι δὲν ἤθελαν τὴν «ἀλλαγὴν φύλου» του!

Διαβάστε ακόμα