Ποῖος διοικεῖ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος;

Share:

Εἰς τὸ Διεθνὲς Συνέδριον «Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος – Τριάντα χρόνια διακονίας» εὑρέθησαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι: Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος, Θυατείρων Νικήτας, Βεροίας Παντελεήμων, Κασσανδρείας Νικόδημος, Νεαπόλεως Βαρνάβας, Λαρίσης Ἱερώνυμος, Σερρῶν Θεολόγος, Περιστερίου Γρηγόριος, Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος, Φθιώτιδος Συμεών, Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος, Γρεβενῶν Δαυίδ, Μαρωνείας Παντελεήμων, Λαγκαδᾶ Πλάτων, καὶ οἱ θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Ἀμορίου Νικηφόρος, Θερμῶν Δημήτριος (orthodoxianewsagency.gr, 27.5.2022). Ἐκεῖ ἵσταντο ὡς μαθηταὶ ἀκούοντες τὸν τ. Γαλλίας Μητρ. Ἐμμανουὴλ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἐγκώμια νὰ ἐπαινῆ καὶ τὴν ἀπόφασιν περὶ τῶν Σκοπιανῶν… Προφανῶς ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εὑρίσκεται εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ τ. Γαλλίας… Πάντα δεύτεροι… ἢ μήπως διακοσμητικοί;

Previous Article

Φιλόστοργος πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν ἡ Κυβέρνησις;

Next Article

Πῶς ἡ Ἐκκλησία θὰ ἐνδώση εἰς τὸν γάμον ὁμοφυλοφίλων