Ποῖος θὰ κρεμάση τὸ ὠμόφορόν του;

Share:

Ἀπέθανε 44χρονη, ἡ ὁποῖα ἐνοσηλεύετο εἰς τὸ ΠΑΓΝΗ μετὰ ἀπὸ ἐπιπλοκάς πού προεκάλεσε τὸ ἐμβόλιον, ἐνῶ ἱερεὺς ἐγλύτωσεν ἀπὸ θείαν πρόνοιαν! Ποῖος ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού δημοσίως προέτρεπαν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐμβολιασθοῦν, θὰ ἀναλάβη τὴν εὐθύνην; Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «ekklisiaonline.gr» τῆς 31ης Μαΐου 2021:

«Ἐλαφρὺ ἐγκεφαλικὸ ὑπέστη, ὀχτὼ ἡμέρες μετὰ τὴ χορήγηση τῆς πρώτης δόσης τοῦ ἐμβολίου τῆς AstraZeneca, ἕνας ἱερέας ἀπὸ τὴν Κρήτη. Ὁ ἴδιος μεταφέρθηκε στὸ ΠΑΓΝΗ, ὅπου νοσηλεύτηκε γιὰ μερικὲς ἡμέρες, ἐνῶ μέχρι καὶ σήμερα, ἑβδομάδες μετά, συνεχίζει νὰ κάνει φυσιοθεραπεῖες λόγῳ τοῦ κινητικοῦ προβλήματος στὴ δεξιὰ πλευρά. Ἂν καί, ὅπως εἶπε, οἱ γιατροὶ ποὺ τὸν ἀνέλαβαν κατὰ τὴν εἰσαγωγή του στὸ νοσοκομεῖο δὲν ἔδειξαν νὰ ἀσπάζονται ἀπόλυτα τὴν ἄποψή του, λέγοντας ὅτι τὸ ἐγκεφαλικὸ μπορεῖ νὰ προκλήθηκε ἀπὸ ἄλλα ὑφιστάμενα προβλήματα ὑγείας, ὅπως τὸ σάκχαρο, ἡ χοληστερίνη ἢ ἡ ὑπέρταση, ἐκεῖνος πιστεύει ἔντονα ὅτι τὸ ἐγκεφαλικὸ σχετίζεται μὲ τὸ ἐμβόλιο.

Ὁ ἱερέας ἔδωσε, ὅπως εἶπε, πλῆρες ἰατρικὸ ἱστορικὸ καὶ μάλιστα γραπτῶς, πρὶν ἐμβολιαστεῖ. Ὅμως, λίγες ἡμέρες μετὰ καὶ ἐνῶ βρισκόταν σὲ ἕνα μοναστήρι, τὸ ὁποῖο καθάριζε γιὰ τὸν ἑορτασμό του, ἔνιωσε τὸ δεξὶ πόδι νὰ μουδιάζει. Τὸν μετέφεραν στὸ Κέντρο Ὑγείας τῆς περιοχῆς καὶ ἀπὸ ’κεῖ διακομίστηκε ἐπειγόντως στὸ ἐφημερεῦον νοσοκομεῖο. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἔπαιρνε ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ λόγῳ προϋπάρχοντος προβλήματος ὑπῆρξε σωτήριο γιὰ τὴν ζωή του, ὅπως τοῦ εἶπε γιατρός.

Ὁ ἱερέας νοσηλεύτηκε τρεῖς ἡμέρες στὸ νοσοκομεῖο καὶ 15 ἡμέρες ἀργότερα ἔγινε ἐπανεκτίμηση τῆς κατάστασής του. «Τώρα κάνω ἀκόμα φυσικοθεραπεῖες. Ἀκόμα ἔχω πρόβλημα σὲ ὅλη τὴ δεξιὰ πλευρά. Ἔχω μία μικρὴ βελτίωση στὸ πόδι, ἀλλὰ ἀκόμα παραμένω ἐκτὸς ὑπηρεσίας. Εἶμαι ἕνας ἄνθρωπος μὲ συνέπεια καὶ συνέχεια. Γι’ αὐτὸ καὶ πῆγα νὰ κάνω τὸ ἐμβόλιο, ἀλλὰ τώρα μὲ ἔχει προβληματίσει ὅλο αὐτό. Καὶ γιὰ νὰ εἶμαι εἰλικρινὴς τὸ βλέπω δύσκολο νὰ κάνω τὴ δεύτερη δόση», τονίζει ὁ ἴδιος».

Previous Article

Ο Θεός ενέπνευσε την ένωση Καθολικών και την Ορθοδόξων

Next Article

Η «Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας» ιδρύθηκε για να δημιουργήσει ρήξη

Διαβάστε ακόμα