Ποῖος προσεβλήθη τελικά;

Share:

«Ἡ Ἁγία Σοφία ντράπηκε διακριτικά, ὁ ἰσλαμιστὴς  ταραξίας προσποιήθηκε πὼς δὲν τὸ κατάλαβε»

Ὁ Θεὸς εἶναι ἀνίκητος.

Στὴν ἀξιολύπητη φιέστα τοῦ μεγαλομανῆ ἰσλαμιστῆ, ἡ ἀμηχανία ἦταν ἔκδηλη, ὅπως καὶ τὸ αἴσθημα ματαίωσης καὶ δυσκολίας. Ὁ ἰσλαμιστὴς ταραξίας ἐπέμενε ἀξιολύπητα στὸ σόου του, προκειμένου νὰ δείξει ὅτι δῆθεν τὰ πάει καλά.

Ὁ Θεὸς καὶ οἰκτίρμων Χριστός, μαζὶ μὲ τὴν Παναγία καὶ τοὺς ἁγίους Τους, τὸν παρακολουθοῦσαν μὲ λύπη.

Ὁμοίως καὶ στὸ διάγγελμά του στὴν τουρκικὴ τηλεόραση, δίπλα σὲ δύο κόκκινες, ἡμισέληνες σημαῖες, μικρὸς καὶ ἀμήχανος κάτω ἀπὸ τὸν τροῦλλο τῆς Ἁγίας Σοφίας ποὺ Δέσποζε δίπλα του.

Μπορεῖς ποτὲ νὰ μειώσεις τὸ Ἱερό, καλύπτοντάς το μὲ κουρτίνες; Βέβαια ὁ ἴδιος σίγουρα μειώθηκε. Μπορεῖς νὰ ἀγνοήσεις τὸν μεγαλόπρεπο τροῦλλο ποὺ ἐμφαίνει τὴν κατάντια σου; Τί κι ἂν δὲν τὸν κοιτᾶς; Σὲ μειώνει ἀφοῦ δὲν ἔχεις χῶρο μπροστά του.

Τί πέτυχε ποὺ «προσέβαλε» τὸν μεγαλοπρεπέστατο Ἱερὸ Ὀρθόδοξο Ναό; Πετυχαίνει κάτι κανείς, ὅταν φτύνει τὸν οὐρανό;

Ποιὸς προσεβλήθη τελικά;

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπικράτησε, ὅπως ἦταν σίγουρο, χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἐμφανῆ κίνησή Του.

Κινήθηκαν ὅμως ὅλοι ὅσοι γύρισαν στὸν βέβηλο ταραξία τὴν πλάτη τους… Ἢ μᾶλλον, καὶ αὐτοί, ἁπλῶς τὸν ἄφησαν μόνο του νὰ κάνει ὅσα, μονάχα τὸν καταστρέφουν.

Οἱ μόνοι ποὺ τὸν ἀκολούθησαν ἦταν οἱ καθεστωτικοί του ἀκόλουθοι, μόνο δηλαδὴ ὅσοι δὲν θὰ εἶχαν περιθώριο νὰ κάνουν ἀλλιῶς. Καὶ οἱ λίγοι φανατικοὶ ὀπαδοί του… Καὶ ἔμειναν ὅλοι μαζί, μόνοι τους…

Ἡ εἰκόνα τοῦ τούρκου ταραξία νὰ προσπαθεῖ νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα, δίπλα στὴν ἐπιβλητική, κραταιὰ καὶ ἀνυποχώρητη Δόξα τοῦ τρούλλου ποὺ τὸν μείωνε, ἀλήθεια δὲν μοῦ δημιούργησε τόσο θυμό, ὅσο λύπη γιὰ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ τόσο λαθεμένα καὶ αὐτοκαταστροφικὰ κινήθηκε.

Τὸ μόνο σίγουρο, ἡ Ἁγία Σοφία εἶναι σίγουρα ὁ μόνος ὁλοκληρωτικὸς νικητὴς μέσα ἀπὸ ὅλα αὐτά. Οἱ προσβολὲς ποὺ δὲν τὴν μείωσαν, ὅσο καὶ ἂν τὴν λύπησαν, μαζὶ μὲ ὅλους ἐμᾶς, τονίζουν τώρα ἐμφατικότερα τὴν ἀκατανίκητη Δύναμη τοῦ Θεοῦ καὶ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ νικᾶ πάντα καὶ ἀνὰ Πᾶσα στιγμή, χωρὶς καμία ἀνάγκη ἐπίδειξης τῆς ἀπέραντης καὶ Πανάγαθης Δυνάμεώς Του.

Μιχαὴλ Κικριλής

Previous Article

Βλάσφημον θράσος ἀπὸ τὴν Τουρκίαν καὶ διὰ τὴν Ἱ. Μονὴν τῆς Χώρας

Next Article

Πνευματικὸς καὶ διανοητικὸς ζῆλος

Διαβάστε ακόμα