Ποῖος ἐκέρδισε τελικῶς;

Share:

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἔλαβε τὸ Προμπονᾶ, ἐνῶ παρεχώρησεν ἕνα μικρὸν παρεκκλήσιον. Ὁ Πατριάρχης Κων/λεως ἐπέτυχε νὰ ἔχη ἕδραν εἰς τὰς Ἀθήνας διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν ἱστορίαν. Μᾶλλον ἐζημιώθησαν οἱ ἑπόμενοι Προκαθήμενοι Ἀθη­νῶν καὶ Φαναρίου… Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 29ης Μαρτίου 2023:

«Στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν πραγματοποιήθηκε σήμερα τὸ μεσημέρι ἡ τελετὴ παραχώρησης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μὲ τὴ συμβολὴ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

…«Σήμερα βρισκόμαστε στὴν εὐχάριστη θέση νὰ ἔχει καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, ὡς Μητέρα Ἐκκλησία, ἕνα κομμάτι δικό του, ποὺ νὰ συμβολίζει τὴν ἑνότητα καὶ τὶς ἀδελφικὲς σχέσεις» τόνισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.

Ὁ Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντὴς Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Γραφείου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα, εὐχαρίστησε ἰδιαιτέρως, γιὰ τὴν μεγάλη καὶ ἱστορικὴ αὐτὴ πράξη, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ σημείωσε ὅτι «ὁ Μακαριώτατος ἔκανε κάτι τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει γίνει γιὰ διακόσια χρόνια, προσέφερε θυσιαστήριο στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ γιὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἔγραψε καὶ γράφει ἱστορία». Παράλληλα, εὐχαρίστησε καὶ τὸν Δήμαρχο Ἀθηναίων κ. Μπακογιάννη, ἀφοῦ τὴν ὑψηλὴ ἐποπτεία τοῦ Πτωχοκομείου ἔχει ὁ Δῆμος Ἀθηναίων. «Ὁ ναὸς αὐτός, ποὺ εἶναι ἕνα κόσμημα στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, θὰ συν­εχίσει νὰ λειτουργεῖ ὡς συνδετικὸς κρίκος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Previous Article

Πασχάλιο Μήνυμα 2023 τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν

Next Article

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών θα επισκεφθεί την Δαμασκό