Ποῦ βαδίζει ἡ ἀποστατημένη Δύσις;

Share:

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ Εὐρώπη καὶ γενικὰ ὁ δυτικὸς κόσμος εἶναι ἡ σύγχρονη Βαβυλώνα, τῆς ἔσχατης ἀποστασίας. Ἀφοῦ ἀποκήρυξε τὸ Χριστό, ἀναβίωσε μία ἰδιότυπη εἰδωλολατρία, ἕνα περίεργο παγανισμό, βάζοντας στὴ θέση τῶν ἀρχαίων «θεῶν» τὸ «θεὸ ἄνθρωπο» καὶ τὰ ἔργα του! Ὁ νεοφανὴς ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος, ὄχι ἁπλὰ διέγνωσε τὴν εὐρωπαϊκὴ νεοειδωλολατρία, ἀλλὰ προεῖδε καὶ τὸν ἀφανισμὸ τῆς Εὐρώπης. Δεῖτε τί προέγνωσε: «Στενοχωριέμαι γιὰ τὴν Εὐρώπη, γιατί θὰ καταστραφεῖ ὅπως ἡ Καπερναούμ. Οἱ περήφανοι πύργοι της θὰ γκρεμιστοῦν, θὰ καταστραφοῦν καὶ οἱ λεωφόροι της θὰ μετατραποῦν σὲ τόπους ποὺ θὰ φυτρώσουν θάμνοι μὲ ἀγκάθια, ὅπου θὰ κάνουν τὴ φωλιά τους τὰ φίδια. Στὸν τόπο ποὺ τώρα ἀκούγονται φωνὲς ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ, θὰ ἀκούγονται κραυγὲς ἀπὸ κουκουβάγιες καὶ οὐρλιαχτὰ ἀπὸ τσακάλια. Τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Εὐρώπη νόμισε γιὰ τὸν ἑαυτό της πὼς ἐκπολιτίστηκε, τότε ἦταν καὶ ποὺ ἀγρίεψε. Τὴ στιγμὴ ποὺ νόμισε πὼς τὰ ἤξερε ὅλα, τότε ἦταν καὶ ποὺ παραφρόνησε. Τὴν στιγμὴ ποὺ νόμισε πὼς ἀπέκτησε μεγάλη δύναμη, τότε ἦταν καὶ ποὺ ἔχασε ὅλη της τὴ δύναμη. Ὁρίστε, ἀδελφοί μου, τὸ ἀντικείμενο μελέτης καὶ διδαχῆς. Δοξάστε τὸν Χριστό, τὸν Θεό, γιὰ νὰ σᾶς δοξάσει καὶ αὐτὸς στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀμὴν» (Ἱστ. Τρελογιάννης)! Δὲν ἔχουμε ἰδιαίτερες ἀμφιβολίες γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς προφητείας τοῦ ἁγίου Νικολάου, διότι αὐτὸ βεβαιώνει καὶ ἡ ἱστορία. Κοινωνίες διεφθαρμένες καὶ ἀποστατημένες δὲν εἶχαν καὶ φυσικὰ δὲν ἔχουν μέλλον!

Previous Article

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Ιούνιο

Next Article

Ο π. ΔΕΔΕΣ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ!

Διαβάστε ακόμα