Πραγματοποίησις ἰσλαμικῆς προσευχῆς ἀπό τήν «Ἐκκλησίαν τῆς Σουηδίας»!

Share:

Φαίνεται πὼς ἡ ἰσλαμοποίηση τῆς Εὐρώπης «τρέχει» μὲ γρηγορότερους ρυθμοὺς ἀπ’ ὅ,τι φανταζόμαστε καὶ μάλιστα, μὲ τὴν ἀμέριστη ἀρωγὴ τῶν «ἐκκλησιῶν» της! Δεῖτε τὴν εἴδηση καὶ φρίξτε: «Ἡ (λουθηρανικὴ) ἐκκλησία Korpilombolo στὸ δῆμο Pajala στὴ βόρεια Σουηδία ἔχει πραγματοποιήσει μία ἰσλαμικὴ κλήση προσευχῆς ὡς μέρος μιᾶς ἐκδήλωσης ποὺ ὀνομάζεται Εὐρωπαϊκὸ Φεστιβὰλ τῆς Νύχτας. Τὸ Μουσουλμανικὸ κάλεσμα προσευχῆς ἦταν μέρος τῆς παράστασης ποὺ ὀνομάζεται “Προσευχὴ γιὰ τὴν Ἀνθρωπότητα” μὲ τὴ διάκριση “Εἴμαστε ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς γῆς»” ποὺ ὀργανώνονται ἀπὸ τὸν Πολιτιστικὸ Σύνδεσμο Korpilombolo καὶ τὸ εἰρηνευτικὸ κίνημα Vox Pacis, τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε ὡς ἀπάντηση στὸ σκάνδαλο τῶν σκίτσων τοῦ Μωάμεθ ποὺ ἔπληξε τὴ Δανία τὸ 2005 καὶ ἐξόργισε μεγάλο μέρος τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐκκλήσεις γιὰ μουσουλμανικὲς προσευχές, ἡ παράσταση ποὺ προωθεῖ τὴν συν­αίνεση στὴν διαφορετικότητα περιελάμβανε εἴδη τῆς συριακῆς, τῆς ἀραβικῆς καὶ τῆς ἑβραϊκῆς καὶ τῆς σκανδιναβικῆς λαϊκῆς μουσικῆς, ἀνέφερε ἡ χριστιανικὴ ἐφημερίδα Varlden Idag» (Ἱστ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Μάλιστα, καλὰ διαβάσατε, ἡ «ἐκκλησία τῆς Σουηδίας» διοργανώνει προσευχὲς στὸν Ἀλλάχ! Ἔτσι, μὲ αὐτὴ τὴ φρικώδη χυδαιότητα, βρίζεται ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἀπὸ τὴν αἱρετικὴ «χριστιανικὴ» Δύση!

Previous Article

Πρόταση ΠΕΘ για το θέμα των Απαλλαγών από το Μάθημα των Θρησκευτικών

Next Article

Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ: ΣΗΜΕΙΟ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ;

Διαβάστε ακόμα