Προβληματισμὸς διὰ τὴν μονομέρειαν εἰδήσεων περί τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

   Μεγάλο προβληματισμὸ ἔχει προκαλέσει ἡ μονομέρεια ποὺ τηροῦ­σε ἐδῶ καὶ λίγο καιρό, μετὰ τὴν ἐπιδείνωση τῆς ὑγείας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου μέχρι τὴν κοίμησή του, συγκεκριμένος διαδικτυακὸς ἱστότοπος ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶναι καὶ ἀπὸ τοὺς σοβαρότερους στὸν τομέα αὐτό, ὅσον ἀφοροῦσε τὶς εἰδήσεις ἀναφορικὰ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.

   Παρατηρεῖτο λοιπὸν ἐπὶ καθημερινῆς βάσεως σχεδὸν νὰ προβάλλεται συγκεκριμένος Μητροπολίτης, στὸ κεφάλαιο τῶν ἐνημερωτικῶν εἰδήσεων ποὺ ἀφορᾶ τὴν Ἐκκλησία Κύπρου.  Ἄλλες Μητροπόλεις στὴν Κύπρο δὲν ὑπάρχουν; Καὶ δὲν μιλᾶμε γιὰ ἕνα συνηθισμένο ἱστολόγιο, ὅπου εἶναι εὐκολότερη ἡ ἰδιοτέλεια, ἀλλὰ γιὰ ἕνα ἀπὸ τοὺς σοβαρότερους διαδικτυακοὺς ἱστότοπους στὸν τομέα ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων.

  Πάμπολλοι μὲ προβληματισμὸ καὶ λύπη τὸ ἔχουν παρατηρήσει καὶ πρὸς τοῦτο καταφεύγουν σὲ λυπηροὺς σχολιασμούς, τοὺς ὁποίους δὲν εἶναι σωστὸ νὰ ἀναφέρει κανείς. Θὰ κρατήσω τὸν “ἀθωότερο” ἐξ αὐτῶν”, ὁ ὁποῖος συνδέει τὴ μονομέρεια αὐτὴ μὲ τὶς ἐπικείμενες Ἀρχιεπισκοπικὲς ἐκλογὲς στὴν Κύπρο.

   Καὶ διερωτόμαστε, ἂν τελικὰ ἀπὸ εἰδησεογραφικῆς πλευρᾶς, μόνο μία Μητρόπολη ὑπάρχει στὴν Κύπρο. Εἶχε μεταβεῖ πρόσφατα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος στὴν Κύπρο, γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου ὁ ὁποῖος περνοῦσε μαρτυρικές, μέρες λόγῳ τῆς ἀσθένειάς του καὶ καμιὰ ἀναφορὰ στὸ κεφάλαιο αὐτὸ ποὺ ἀφορᾶ τὴν Ἐκκλησία Κύπρου δὲν ἔγινε γιὰ τὴ σημαντικὴ αὐτὴ ἐπίσκεψη. Δὲν εἶναι μορφὴ μονομέρειας αὐτή; Λίγο ἔλειψε νὰ προβαλόταν ἐκείνη τὴ μέρα ποὺ εἶχε μεταβεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος στὴν Κύπρο, τὸ ἂν γιὰ παράδειγμα ὁ συγκεκριμένος προβαλόμενος Μητροπολίτης πῆγε σὲ φιλανθρωπικὴ ἐκδήλωση τῆς Μητροπολιτικῆς περιφέρειάς του, ὅπου πουλοῦσαν λοκουμάδες.

   Ἀναπαύει αὐτὴ ἡ εἰδησεογραφικὴ μονομέρεια; Ἀποτελεῖ ἐπιλογὴ τοῦ διαδικτυακοῦ αὐτοῦ ἱστότοπου ἡ μονομέρεια αὐτή; Πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ πιστεύουν ὅτι δὲν εἶναι θέμα ἐπιλογῆς τοῦ διαδικτυακοῦ αὐτοῦ ἱστότοπου ἡ μονομέρεια αὐτή.

   Τώρα φυσικὰ μὲ τὴν ἀναφορὰ τῶν προβληματισμῶν αὐτῶν, πιθανῶς νὰ διαφοροποιηθεῖ ἔστω μερικῶς ἡ μονομέρεια αὐτή, καθότι εἶναι ὑπερβολικὴ καὶ αὐτὴ ἡ διαφοροποίηση θὰ ἀποτελέσει καὶ μία ἀπάντηση στὰ περὶ μονομέρειας. Παρόλα τοῦ­τα ὁ προβληματισμὸς καὶ τὰ ἐρωτήματα παραμένουν, ὄχι σὲ σχέση μὲ τὸν διαδικτυακὸ αὐτὸ ἱστότοπο, ἀλλὰ σὲ αὐτὸ ποὺ ὁδήγησε στὴ μονομέρεια αὐτή.

  Φυσικὰ ἂν προσμετρήσουμε ἀλλιῶς τὸν “ἀθωότερο” τῶν λυπηρῶν σχολιασμῶν, στοὺς ὁποίους κάποιοι καταφεύγουν καὶ ὁ ὁποῖος συνδέει τὴ μονομέρεια αὐτὴ μὲ τὶς ἐπικείμενες Ἀρχιεπισκοπικὲς ἐκλογὲς στὴν Κύπρο, σίγουρα θὰ ἀντιληφθοῦμε τὴ σοβαρότητα τῆς διαπύρου προσευχῆς πρὸς τὸν Κύριο, γιὰ νὰ ἐκλεγεῖ ὁ καλύτερος στὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ Θρόνο τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου, ἀνεξαρτήτως τῶν προσωπικῶν προτιμήσεων τοῦ καθενὸς ἀπὸ ἐμᾶς. Ἂν αὐτὸ τὸ ἀντιληφθοῦμε, ἡ ἀπροσπάθεια στὸν τομέα αὐτὸ τῶν Ἀρχιεπισκοπικῶν ἐκλογῶν, θὰ ὁδηγήσει σὲ προσευχὴ γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἐκκλησίας μας.

Previous Article

Προβληματισμός δια τη μονομέρειαν ειδήσεων περί την Εκκλησίαν της Κύπρου.

Next Article

Ενταφιάστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κυρός Χρυσόστομος Β’