ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ 2020

Share:

Τὴν Τρίτην 14 Ἰουλίου, μνήμη τοῦ Ἁγ. Νικοδή­μου τοῦ Ἁγιορείτου, ἑορτάζει τὸ ἀριστε­ρὸν κλίτος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Π.Ο.Ε. εἰς Ν. Ἐρυθραίαν (Λ. Θησέως 25). Διὰ νὰ τιμήσωμεν τὸν σοφὸν διδάσκαλον Ἅγιον Νικόδημον τὸν Ἁγιορείτην, τὴν Δευτέραν 13 Ἰουλίου καὶ ὥραν 7:00 μ.μ. θὰ ψαλῆ Ἑσπερινός.Τὴν Τρίτην θὰ τελεσθῆ Ὄρθρος καὶ θ. Λειτουργία μετ’ ἀρτοκλασίας (7:00-10:00 π.μ.) καὶ τὸ ἀπόγευμα 7:00 μ.μ. μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ Παράκλησις.

Previous Article

Ουκρανοί σχισματικοί και Ουνίτες εγκαινίασαν μαζί στρατιωτική βάση

Next Article

ΙEΡA ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ” Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ O ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ”

Διαβάστε ακόμα