Προετοιμάζεται ἐπίσκεψις κ. Μητσοτάκη εἰς Ἅγιον Ὄρος;

Share:

Δημοσιεύματα ἀναφέρουν πληροφορίας δι’ ἐπικειμένην ἐπίσκεψιν τοῦ κ. Μητσοτάκη εἰς Ἅγιον Ὄρος, ἐνῷ ἕτερα ἀναφέρονται εἰς τὰς παρελθούσας ἐπισκέψεις του κατὰ τὸ 1985, 2000 καὶ 2016. Δὲν πρέπει τὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ ὑποδεχθῆ τὸν ἀφωρισμένον καὶ ναομάχον ἐν ὄψει μάλιστα ἐκλογῶν… Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Μακεδονία» τῆς 9ης Ὀκτωβρίου 2022:

«Ἀφορμὴ γιὰ τὸ τριήμερο προσκύνημα τοῦ 1985, ποὺ ἀπεικονίζεται στὴν ἔκθεση φωτογραφίας ποὺ διοργάνωσε αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἡ Διοικοῦσα τῆς ΝΔ Θεσσαλονίκης γιὰ τὰ 48α γενέθλια τοῦ κόμματος, ἀποτέλεσαν οἱ συχνὲς ἀναφορὲς ποὺ ἔκανε γιὰ τὸ Ἅγιο Ὄρος ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ συνδέθηκε μαζί του, ὁ Γιάννης Σφενδόνης. Ὁ γνωστὸς ἀρχιτέκτονας καὶ κατοπινὸς βουλευτὴς τῆς Θεσσαλονίκης διατηροῦσε οἰκογενειακὰ καὶ παραδοσιακὰ στενὲς σχέσεις μὲ τὸ Ἅγιο Ὄρος, τὸ μοναχισμὸ ἀλλὰ καὶ τοὺς μοναχοὺς καὶ συχνὰ πυκνὰ διηγοῦνταν στὸν Μητσοτάκη γιὰ τὶς ὀμορφιὲς τῆς ἀθωνικῆς πολιτείας. Μία ἡμέρα λοιπὸν ὁ Μητσοτάκης τηλεφώνησε στὸν Σφενδόνη καὶ τοῦ εἶπε -ὅπως ὁ ἴδιος θυμᾶται σήμερα καὶ διηγεῖται- τὸ σχέδιό του: «Γιάννη, ἦρθε ἡ ὥρα νὰ πᾶμε στὸ Ὄρος. Γιὰ νὰ μοῦ δείξεις ἀπὸ κοντὰ ὅλα αὐτὰ τὰ συγκλονιστικὰ πού μοῦ διηγεῖσαι τόσο καιρό». Οἱ ὁδηγίες τοῦ τότε προέδρου τῆς ΝΔ ἦταν σαφεῖς: Θὰ πᾶμε γιὰ ἕνα ἁπλὸ προσκύνημα, θὰ εἶναι μαζί του μόνο ὁ ἀστυνομικός του (ὁ γνωστὸς Μανοῦσος) καὶ ὅτι δὲ θὰ γίνει τίποτα διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ θὰ ἔκανε ἕνας κανονικὸς προσκυνητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους. «Ὅπως πηγαίνετε ὅλοι σας», ἦταν τὰ λόγια τοῦ Μητσοτάκη. Αὐτὸ τηρήθηκε σχεδὸν κατὰ γράμμα. Οὔτε τελετές, οὔτε ἐπισημότητες, οὔτε φωτογράφοι, οὔτε δημοσιογράφοι. Αὐτὸ ποὺ δὲν τηρήθηκε ἦταν ἡ μικρὴ σύνθεση τῆς ὁμάδας».

Previous Article

Τό ἀηδόνι ἀπεδήμησε

Next Article

Τὸ κράτος καραδοκεῖ κατὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους