Προετοιμάζουν ἑορτασμοὺς «πανηγυριοῦ» διὰ τὴν ἐθνικήν μας παλιγγενεσίαν!

Share:

ΤΟ 2021 συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, τὴν πρωτόγνωρη ἐποποιία τοῦ 1821, ἡ ὁποία μᾶς χάρισε τὴν ἐλευθερία ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγὸ καὶ ἀποτέλεσε τὴν ἀπαρχὴ τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους. Ἡ Πολιτεία ἀποφάσισε νὰ ὀργανώσει ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις, ἀναθέτοντας τὴ διοργάνωση σὲ ἐπιτροπή. Ἀλλὰ σὲ ποιὸν ἀνέθεσε τὴν προεδρία; Στὴν κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου, στὴ γνωστὴ πρόεδρο τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων τοῦ 2004, ἡ ὁποία πέρα ἀπὸ τὴν κακογουστιά, κατηγορήθηκε ὅτι διασπάθισε ἀσυλλόγιστα τὸ δημόσιο χρῆμα (50.000.000.000) εὐρώ, ὁδηγώντας τὴ χώρα στὸ χεῖλος τῆς οἰκονομικῆς καταστροφῆς καὶ ὁλοταχῶς στὴν τρομακτικὴ οἰκονομικὴ κρίση τοῦ 2009. Μὲ ποιὰ κριτήρια τῆς ἀνατέθηκε ἡ προεδρία τῶν ἑορτασμῶν; Ποιὰ εἶναι ἡ ἐθνική της δράση; Ποιὲς εἶναι οἱ γνώσεις στὴν ἱστορία καὶ εἰδικὰ ἡ ἐπαρκὴς ἱστορική της γνώση γιὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ ἐποποιία; Ποιὰ εἶναι τὰ συγγράμματά της γιὰ τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία; Τίποτε ἀπ’ ὅλα αὐτά! Καὶ δὲν εἶναι μόνο αὐτό. Τῆς δόθηκε «ἐν λευκῷ» ἡ δυνατότητα νὰ ἐπιλέξει τοὺς συνεργάτες της. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐπέλεξε τὸν ἱστορικὸ Μὰρκ Μαζάουερ, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀποφανθεῖ πὼς στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία «συνυπῆρχαν ἁρμονικὰ ὅλες οἱ ἐθνότητες»! Δυστυχῶς, χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ γίνουμε «προ­φῆτες», θεωροῦμε ὅτι ὁ ἑορτασμὸς τῆς μεγάλης ἐπετείου θὰ γίνει ἕνα κακόγουστο καὶ ἀνούσιο «πανηγύρι», ἀνάλογο τῶν μοιραίων ὀλυμπιακῶν ἀγώνων!

Previous Article

Ἤδη ἕξι Προκαθήμενοι ἀπεφάσισαν ὅτι θὰ μεταβοῦν εἰς τὸ Ἀμμάν

Next Article

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς συμπαρίσταται στον Μητροπολίτη Μαυροβουνίου

Διαβάστε ακόμα