Προκαταρκτικὴ ἀπὸ τὸν Εἰσαγγελέα διὰ τὴν Ἱ. Μ. Αἰτωλοακαρνανίας

Share:

Θὰ ἀποδοθοῦν εὐθῦναι εἰς τὴν ἀστυνομίαν, ποὺ εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὴν τήρησιν τῶν μέτρων; Ἡ διασπορὰ τῶν ἑορτίων οἰκογενειακῶν γευμάτων θὰ «φορτωθῆ» εἰς τὴν Ἐκκλησίαν; Μήπως ἐκφοβίζεται ὁ Σεβασμιώτατος ἢ ἱκανοποιοῦν τὸ αἴσθημα τῶν ἀθέων; Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «exapsalmos.gr» τῆς 24ης Μαΐου 2021:

«Προκαταρκτικὴ ἔρευνα διέταξε ὁ Εἰσαγγελέας Ἐφετῶν Δυτικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας Εὐριπίδης Νικολάου γιὰ τὴν ἐπιτήρηση τῶν μέτρων κατὰ τῆς πανδήμιας τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας στὶς ἐκκλησίες τοῦ Ἀγρινίου… Θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὰ πλαίσια τῆς προκαταρκτικῆς ἔρευνας, ποὺ θὰ ξεκινήσει, μία ἐξίσου βασικὴ πτυχὴ τοῦ θέματος εἶναι ἡ ἐπιτήρηση τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων, πρᾶγμα ποὺ ἀφορᾶ βεβαίως τὴν Ἀστυνομία».

Previous Article

Ο φόβος που έχουν ενσπείρει τα ΜΜΕ έχει επιτύχει να καταστήσει τον λαό υπάκουο και πειθήνιο

Next Article

Δραματικὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸ Φανάρι Οὐκρανῶν προσωπικοτήτων!

Διαβάστε ακόμα