«Προνόμια γιὰ τοὺς πιστοὺς ποὺ θὰ ἐμβολιαστοῦν»!

Share:

Τοῦ κ. Γ. Θεοχάρη

“Οἱ ἐμβολιασμένοι καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης θὰ ἐκκλησιάζονται χωρὶς περιορισμούς. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, εἶχε ταχθεῖ ὑπὲρ τῶν ἐμβολιασμῶν καὶ πολλὲς φορὲς ἔχει ἀσκήσει ἔντονη κριτικὴ σὲ ἱερεῖς ἀλλὰ καὶ μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζονται ἀρνητικὰ γιὰ τὸ σύνολο τῶν μέτρων προστασίας”, αὐτὸ διαβάζουμε στὸ πρωτοσέλιδο τῆς ἐφημερίδας “Κιβωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας” (Πέμπτη 17 Ἰουνίου).

Φαίνεται πὼς τὰ λεγόμενα “προνόμια” ἢ “διευκολύνσεις” ποὺ ἀκούγονται τὸ τελευταῖο διάστημα θὰ ἀφοροῦν καὶ τοὺς πιστούς. Μάλιστα τὸ ρεπορτὰζ τῆς ἐφημερίδας ἀναφέρει πὼς οἱ πλήρως ἐμβολιασμένοι θὰ μποροῦν νὰ ἐκκλησιάζονται ἐλεύθερα.

Καὶ ἐδῶ γεννιοῦνται τὰ ἑξῆς ἐρωτήματα: 1) Ἀπὸ πότε ἡ Ἐκκλησία διαχωρίζει τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι εἰσέρχονται στὸν Οἶκο τοῦ Θεοῦ; 2) Θὰ ἀναλάβουν οἱ ἱερεῖς τὸν ρόλο τοῦ χωροφύλακα;

Ἐὰν τελικὰ ὑπάρξει αὐτὸς ὁ διαχωρισμός, θὰ εἶναι μία ἀπαράδεκτη κίνηση ἀπὸ τὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία μὲ τὸ νὰ προβεῖ σὲ τέτοιου εἴδους διχαστικὲς κινήσεις. Ἡ Πολιτεία ἐνδεχομένως τὸ ζητήσει, ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία θὰ πρέπει νὰ σταθεῖ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων. Πρὸς τὸ παρὸν δὲν ὑπάρχει κάποια ἐπίσημη τοποθέτηση ἀπὸ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία, τὴν ὁποία ἀναμένουμε, γιὰ νὰ δοῦμε πῶς θὰ γίνεται ὁ ἐκκλησιασμὸς ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς.

Πηγή: Ἱστοσελὶς «Βῆμα Ὀρθοδοξίας»

Previous Article

Οἱ ἐμβολιασμένοι εἶναι εὐπαθέστεροι ἀπό τούς ἀνεμβολίαστους!

Next Article

«ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ»!