Προς το ιστολόγιον «Πατερική Παράδοση»

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Αγαπητοί υπεύθυνοι του ιστολογίου «Πατερική Παράδοση», κατ’ αρχάς σεβόμεθα τους αγώνας όλων δια την Ορθοδοξίαν, το ότι δεν συμφωνούμεν με κάποιας επιλογάς είναι ζήτημα θεολογικής συζητήσεως και όχι αφορμή δια να καταφερώμεθα ο ένας εναντίον του άλλου.

Εις ανάρτησίν σας της 2ας Φεβρουαρίου επικρίνετε τον Ο.Τ. γράφοντες: «Οι Άγιοι Πατέρες δεν αντελήφθησαν ότι για να νικηθεί μια αίρεση, πρέπει να καταφύγουμε πρωτίστως στους …πολιτικούς, ως το δάσος, και όχι να ασχολούμαστε με τις προδοτικές ενέργειες των ψευδοποιμένων και τις αποφάσεις τους στην Κρήτη, γιατί αυτές αποτελούν το δέντρο!!! Και ότι, βέβαια, πρέπει οι χριστιανοί πολίτες να επηρεάζουν και να πιέζουν τους πολιτικούς για τα θέματα της Εκκλησίας, είναι φυσικό και εύλογο. Το να υποβαθμίζεται όμως ο πρωταγωνιστικός ρόλος κλήρου και λαού, και να αθωώνεται έμμεσα ο προδοτικός ρόλος των Ποιμένων στην επικράτηση του Οικουμενισμού, είναι εξοργιστικό!”».

Ο Ο.Τ. ουδέποτε ημφισβήτησεν ότι ο τρόπος αντιμετωπίσεως των αιρέσεων είναι η απάντησις μέσω θεολογικών συγγραφών, αγώνων κ.λπ. φαίνεται άλλωστε από τα εβδομαδιαία δημοσιεύματα. Ουδέποτε υπήρξεν ο ισχυρισμός ότι δεν πρέπει να ασχολούμεθα με τας προδοτικάς ενεργείας κ.λπ., απεναντίας αυτάς στηλιτεύομεν εις κάθε έκδοσιν, ούτε υπεβαθμίσαμεν τον πρωταγωνιστικόν ρόλον κλήρου και λαού η ηθωώσαμεν κάποιον Οικουμενιστήν. Χαιρόμεθα όμως ιδιαιτέρως διότι και εσείς αναγνωρίζετε κάτι το οποίον πριν μερικά μόλις χρόνια δεν ήτο αυτονόητον εις τους Ορθοδόξους: ότι οφείλομεν να πιέζωμεν τους πολιτικούς. Όμως ποίους πολιτικούς; Άνθρωποι που είναι άθεοι η μασόνοι είναι δυνατόν να μη υπηρετούν το σχέδιον του Οικουμενισμού και της Πανθρησκείας; Αντιθέτως, εάν κυβερνήσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποκηρύξει την μασονίαν και είναι όντως πιστοί, αυτοί δεν θα απαιτήσουν από τους Ιεράρχας: Τέρμα ο Οικουμενισμός! Ακόμη και αν επίδοξοι Ιεράρχαι επεθύμουν να συνεχίσουν την πορείαν αυτήν, θα ετίθετο φραγμός απροσπέλαστος. Βεβαίως οφείλομεν να συνεχίσωμεν τον αγώνα, αλλά όχι όμως μόνον εις εν μέτωπον αλλά εις πολλά.

Προς τον κ. Π. Τ.

Αξιότιμε κύριε, αποφεύγετε να απαντήσετε εις τα όσα ερωτήματα κατά καιρούς σας έχομεν θέσει και αντιλαμβάνονται όλοι δια ποίον λόγον σιωπάτε. Αντί απαντήσεων έχετε επιδοθή εις αγώνα κατά του Ο.Τ., προφανώς δια να πλήξετε τον αντιοικουμενιστικόν αγώνα! Μόνον ζημίαν προκαλεί η εργώδης προσπάθειά σας να αποπροσανατολίσετε τον αντιοικουμενιστικόν αγώνα και να τον πολιτικοποιήσετε αποδεχόμενος ότι «Πάντοτε υπήρχαν και πάντοτε θα υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στα interna sacra της Εκκλησίας από πολιτικούς και άλλους κοσμικούς παράγοντες» και να τον εκτρέψετε από την φυσιολογικήν του κοίτην, που καθώρισαν οι σύγχρονοι Άγιοι και αι σύχρονοι Άγιαι μορφαί της Ορθοδοξίας, πολλαί εκ των οποίων έγραφαν εις τον Ο.Τ. Η παραδοχή σας δεν προσφέρει το καλύτερον άλλοθι εις την μασονίαν, δια να κατευθύνη την Εκκλησίαν; Τέλος, δια πολλοστήν φοράν επαναλαμβάνομεν ότι ο Ο.Τ. έχει εκλεγμένον διοικητικόν συμβούλιον και επώνυμον διευθυντήν συντάξεως, όλα δημοσίως γνωστά, και δεν κατευθύνεται από κανένα ιερέα η λαϊκόν. Ποίος όμως κρύπτεται πραγματικά υπό το «ψευδώνυμoν» του ιστολογίου σας; Οι αναγνώσται του O.Τ. γνωρίζουν!

 

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Next Article

Εορτάζει η Πανελλήνιος Ορθόδοξος Ένωσις

Διαβάστε ακόμα