«Προσβολὴ» τοῦ Σεβ. Γλυφάδας

Share:

Νέα δήλωσις τοῦ Σεβ. Ἐλπιδοφόρου ὄχι μόνον ἀποδεικνύει τὴν ἀμετανοησίαν του καὶ τὴν περιφρόνησίν του πρὸς τὴν Ἱ. Παράδοσιν, ἀλλὰ ἀποτελεῖ εὐθεῖαν βολὴν πρὸς τὸν Σεβ. Γλυφάδας, ὁ ὁποῖος ἤγειρεν ἐνστάσεις διὰ τοὺς γονεῖς τῆς βαπτίσεως εἰς Γλυφάδαν. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μετὰ καὶ ἀπὸ αὐτὸ ὀφείλει νὰ δικάση τὸν Σεβ. Ἐλπιδοφόρον. Ἐρώτημα πρὸς τὸν Σεβ. ΗΠΑ: Ἂν κάποιοι γονεῖς ἦσαν ὕποπτοι διὰ παιδοφθορίαν, δὲν θὰ τὸν «ἔνοιαζε» ἡ προσωπική των ζωή;… Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Espresso» τῆς 22ας Σεπτεμβρίου 2022:

«Ὅποιος μοῦ ζητήσει νὰ βαπτίσω τὸ παιδί του θὰ τὸ κάνω, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ποιὸς εἶναι. Ἐγὼ βαπτίζω παιδιὰ καὶ δὲν μὲ νοιάζει ἡ προσωπικὴ ζωή τῶν γονιῶν τους. Δὲν κρίνω τὶς ζωὲς τῶν ἀνθρώπων ἐγώ». Αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου, ποὺ ἡ «Espresso» εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ταξιδέψει μαζί του σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ταξίδια του στὴν Ἑλλάδα, δίνουν τὴ δική του διάσταση στὸ θέμα ποὺ ξέσπασε καὶ στὴν ἀρνητικὴ δημοσιότητα ποὺ εἶχε πάρει ἡ βάπτιση τῶν παιδιῶν ἑνὸς ὁμόφυλου ζευγαριοῦ (σ.σ.: Εὐάγγελος Μπούσης καὶ Petre Dundas), τὴν ὁποία τέλεσε ἐκεῖνος πρὶν ἀπὸ δύο μῆνες στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας Φανερωμένης, στὴ Βουλιαγμένη».

Previous Article

Περὶ διχοτομήσεως καὶ ἐκλογῆς εἰς τὴν Ἱ. Μ. Αἰτωλοακαρνανίας

Next Article

Ἡ διδακτική ἐξουσία τοῦ Ἀρχιερέως