Προσθετικὰ μέλη (βιονικὸ χέρι): Ἠθικὴ θεώρησις

Share:

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ν. Γκουρβέλος, Καθηγητής- Θεολόγος

Ἡ Παράδοση αὐτοῦ τοῦ τόπου, ποὺ βεβαίως εἶναι ἡ Παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς μας Πίστης, ἀσφαλῶς συμφωνεῖ καὶ ἐπιδοκιμάζει τὴ δημιουργία καὶ τὴν προσθήκη τεχνητῶν μελῶν στοὺς συνανθρώπους μας (ἀναπήρους, ἀκρωτηριασθέντες), ποὺ τὰ ἔχουν ἀνάγκη.

Πῶς θὰ ἦταν ἄλλωστε δυνατὸν ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ποὺ ρητὰ διακηρύσσει ὅτι δὲν ἦλθε γιὰ νὰ διακονηθεῖ, ἀλλὰ ἀντίθετα ἦλθε γιὰ νὰ διακονήσει, νὰ ὑπηρετήσει δηλαδὴ ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους (Ματθ. 20,28), ἐπισφραγίζοντας μάλιστα τὴν διακονία του αὐτὴ ὑπὲρ ἡμῶν μὲ τὸν ἑκούσιο καὶ ἐπώδυνο καὶ λυτρωτικὸ διὰ τοῦ Σταυροῦ θάνατό Του, νὰ εἶναι ἀντίθετος μὲ μία τέτοια εὐεργετικὴ γιὰ τοὺς ἀνήμπορους ἀδελφούς μας παρέμβαση τῆς Ἐπιστήμης -τῆς Ἰατρικῆς, τῆς Ρομποτικῆς καὶ τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης;

Ἐπιπλέον, χρειάζεται νὰ εἰπωθεῖ πὼς ἡ θρησκεία μας σέβεται καὶ τιμᾶ τὴν Ἰατρικὴ ἐπιστήμη καὶ τοὺς γνήσιους θεράποντές της, τοὺς γιατρούς, ἤδη ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη (Σοφία Σειράχ, κεφ.38, 1-15). Ἡ Ἐπιστήμη καὶ ἰδιαιτέρως ἡ  Ἰατρικὴ εἶναι μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, καθότι ἀποσκοπεῖ στὴ θεραπεία μας καὶ τὴν ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρώπινου πόνου.

Γι’ αὐτὸ καὶ ὑπάρχουν Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ παράλληλα ἦσαν καὶ σπουδαῖοι γιατροί. Χαρακτηριστικὰ ἀναφέρουμε, ἀπὸ τὴν πρωτοχριστιανικὴ Ἐκκλησία, τὸν Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ, τὸν ἰατρὸ καὶ τὸν σύγχρονο μεγάλο καὶ θαυματουργὸ Ἅγιο Λουκᾶ τὸν ἰατρό, τὸν Ρῶσο.

Δυστυχῶς ὅμως ὑπάρχουν καὶ θλιβερὲς ἐκτροπὲς ἀπὸ τὸν ἱερὸ σκοπὸ τῆς Ἰατρικῆς ἐπιστήμης ἀπὸ κάποιους σκοτεινοὺς ὀπαδοὺς τοῦ δαιμονικοῦ κινήματος τοῦ μετανθρωπισμοῦ ἢ ὑπερανθρωπισμοῦ. Αὐτοί, ἐπαναλαμβάνοντας τὸ τραγικὸ γιὰ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία ἁμάρτημα τῶν προπατόρων μας, θέλουν στανικὰ νὰ  ἐξορίσουν τὸν ἀληθινὸ Θεὸ ἀπὸ τὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ στὴ θέση του νὰ ἀνυψώσουν τὸν ἄνθρωπο, κάνοντας θρασύτατα λόγο γιὰ ἄνθρωπο- Θεὸ (Deus- homo). Αὐταπατῶνται πὼς ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ χωρὶς τὸν Θεὸ ἢ ὀρθότερα ἐνάντια στὸν Θεὸ νὰ οἰκειοποιηθεῖ τὶς θεϊκὲς ἰδιότητες καὶ νὰ γίνει αὐτός, ἀντὶ τοῦ Θεοῦ, παντοδύναμος, παντογνώστης καὶ ἀθάνατος.

Στὴν κατεύθυνση αὐτὴ φαντάζονται ὅτι σύντομα θὰ καταφέρουν νὰ ἀντικαταστήσουν τὰ φυσικὰ μέλη τοῦ σώματός μας μὲ βιονικὰ ἢ ὑβριδικὰ τεχνητὰ μέλη καὶ ἐν τέλει ὅτι θὰ ἀντικαταστήσουν ὁλόκληρο τὸν ἄνθρωπο, τὸ ἱερό, μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο ἀνθρώπινο πρόσωπο μὲ τὸν ὑβριδικὸ ἢ βιονικὸ ἄνθρωπο, τὸν λεγόμενο cyborg (βλ. Βασιλείου Πετρουλέα, Δρ. Φυσικοῦ, τ. δ/ντῆ ἐρευνῶν τοῦ «Δημόκριτου», στὸ περιοδ. «Ἡ Δράση μας», τεῦχος Μαρτίου 2023, σελ. 94 -96). Ὅμως ὁ παντοδύναμος Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς θὰ συντρίψει μὲ πάταγο τὰ ἀλαζονικὰ καὶ μισάνθρωπα σχέδιά τους!

Συμπερασματικά, ἡ Ἐπιστήμη, ὅταν ἀσκεῖται σύμφωνα μὲ τὸν θεϊκὸ νόμο, ὑπηρετεῖ τὸν ὑψηλὸ προορισμό της. Ὅταν ὅμως ἀποδεσμεύεται ἀπὸ τὶς ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες τῆς θρησκείας μας, τότε καταντᾶ ἐπικίνδυνη καὶ ὀλέθρια. Ὅπως ἀκριβῶς τὸ ἐξέφρασε ὁ ὕπατος τῶν φιλοσόφων, ὁ Πλάτωνας:  «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται».

* Εἰσήγηση τοῦ ὑπογράφοντος στὸ 12ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τετάρτη 03-05-2023, Πέμπτη 04-05-2022 12digifestde.blogspot.com, μὲ θέμα: Βιονικὸ χέρι (προγραμματισμὸς)- ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὰ προσθετικὰ μέλη – ἠθικὲς προεκτάσεις, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν καθηγητῶν τοῦ 3ου Γενικοῦ Λυκείου Πατρῶν Γιαννακοπούλου Νικολάου, καθηγητῆ Μαθηματικῶν καὶ Πληροφορικῆς,  Κότσανη Γεωργίου, καθηγητῆ Φιλολόγου, Γκουρβέλου Παναγιώτη, καθηγητῆ Θεολόγου καὶ μαθητῶν μας τῆς Α΄ καὶ Β΄ τάξης τοῦ Σχολείου.

Previous Article

Ἀθωώθηκε ἀπό γερμανικό δικαστήριο ὁ δρ. Σ. Μπαγκντί

Next Article

Μνημειώδης ἐπιστολὴ πρὸς Πατριάρχην Ἀθηναγόραν