Προσκυνεί ένα άγαλμα!

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Από ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Κων/λεως πληροφορούμεθα ότι την 29ην Ιουνίου απεστάλη «στην θρονική εορτή της Εκκλησίας της Ρώμης» αντιπροσωπία αποτελουμένη από τον Αρχ. Τελμησσού κ. Ιώβ και τον Επίσκοπον Ναζιανζού κ. Θεοδώρητον, η οποία «συμμετείχε στις λατρευτικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην περίφημη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, προεξάρχοντος του Πάπα Φραγκίσκου. Ο Πάπας και ο Αρχιεπίσκοπος Ιώβ κατέβηκαν και προσκύνησαν στην κρύπτη του Αγίου Πέτρου, όπως συμβαίνει – κατά παράδοσιν – τις τελευταί­ες δεκαετίες». Εφ’ όσον ομιλούν δια «θρονικήν εορτήν» σημαίνει ότι αναγνωρίζουν αποστολικήν διαδοχήν εις τον Πάπαν και μάλιστα από τον Απ. Πέτρον! Έτι περαιτέρω η «συμμετοχή» δηλώνει κοινή λατρεία, η οποία τους καθιστά υποδίκους καθαιρέσεως. Εκείνο όμως που εξέπληξεν άπαντας είναι ότι ο Σεβ. Τελμησού προσκυνεί, ως φαίνεται, το υπόδημα του αγάλματος του Αγ. Πέτρου. Όχι μόνον προσ­κυνεί άγαλμα, αλλά το πράττει συμφώνως προς την παπικήν συνήθειαν, δηλ. να προσκυνή­ται η «παντόφλα» του Ποντίφηκος! Αυτή είναι η νέα παράδοσις που διαμορφώνει το Φανάρι, το οποίον δήθεν διαφυλάττει την παράδοσιν!

Previous Article

ΑΔΙΧΑΣΤΟΣ ΛΑΟΣ- Ι. ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ: ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΑΠΟΦΑΝΣΕΩΣ

Next Article

Η σιγή της Διοικούσης Εκκλησίας δια το Σκοπιανόν