«Πρωτόγνωρο γεγονὸς»

Share:

Ἡ κ. Ν. Κεραμέως εἶχε δημοσίως μὲ ὑπερηφάνειαν δηλώσει ὅτι ἔχει ψηφίσει τὴν υἱοθεσίαν διὰ τὰ ὁμοφυλόφιλα ζεύγη· μὴ πλανᾶσθε πατέρες ἀπὸ τὴν ἀμεσότητά της. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ δελτίον τύπου τῆς Ἱ. Μ. Κηφισίας τῆς 16ης Φεβρουαρίου 2023:

«Ἱερατικὴ Σύναξη πραγματοποιήθηκε στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας, ὅπως ἄλλωστε συνηθίζεται ἐνόψει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Στὴν Ἱερατικὴ Σύναξη παρέστη καὶ ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, ἡ ὁποία στὴν σύντομη προσλαλιά της πρὸς τοὺς κληρικοὺς ἀναφέρθηκε στὶς ἀγαστὲς σχέσεις Ἐκκλησίας – Πολιτείας καὶ στὶς ἐπιτυχημένες νομοθετικὲς παρεμβάσεις τῆς Κυβερνήσεως καὶ τοῦ Ὑπουργείου γιὰ τὴν ρύθμιση θεμάτων Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καὶ τὴν κατοχύρωση τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐπηκολούθησε ἐποικοδομητικὸς διάλογος τῆς κ. Ὑπουργοῦ μὲ ἱερεῖς καὶ γιὰ ἄλλα ζητήματα παιδείας, τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τῆς λειτουργίας τῶν σχολείων ἐν γένει στὴν Πατρίδα μας. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε γιὰ τὴν τιμητική της παρουσία τὴν κ. Ὑπουργὸ ἐπεσήμανε ὅτι αὐτὴ ἀποτελεῖ εὐχάριστη ἔκπληξη καὶ πρωτόγνωρο γεγονὸς ποὺ ἱκανοποίησε τοὺς κληρικοὺς γιὰ τὴν ἀμεσότητα τῆς ἐπικοινωνίας τῆς κ. Ὑπουργοῦ καὶ τὶς ἐπεξηγήσεις καὶ διευκρινήσεις ποὺ ἔδωσε στὰ διάφορα θέματα ποὺ ἐτέθησαν».

Previous Article

Ἐπιτακτική καί ἐπείγουσα ἀνάγκη γιά προσωπική καί συλλογική μετάνοια

Next Article

Ὑπερφίαλα «Γρηγορήματα»