Πρόβα Ἀρχιεπισκόπου διὰ τὸν Πατρῶν;

Share:

Μόνον ὀνομαστήρια δὲν ἐθύμιζεν ἡ Θ. Λειτουργία εἰς Πάτρας τὴν 27ην Ἰανουαρίου. Ὁ Σεβ. Πατρῶν τὰ ἑώρτασε κατὰ τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ λειψάνου τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου καὶ ὄχι κατὰ τὴν κυριώνυμον ἡμέραν, ὡς ἀντιστοίχως ἔπραττε καὶ ὁ Ἀθηνῶν κυρὸς Χριστόδουλος, διὰ τὸν ὁποῖον ὁ Σεβ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε καὶ μνημόσυνον εἰς τὸ τέλος!

Παρόντες 21(!) Ἀρχιερεῖς, οἱ Σεβασμιώτατοι: Μαντινείας κ. Ἀλέξανδρος, Αἰτωλίας κ. Κοσμᾶς, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, Καισαριανῆς κ. Δανιήλ, Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Ζιχνῶν κ. Ἱερόθεος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Ἄρτης κ. Καλλίνικος, Γλυφάδας κ. Ἀντώνιος, Ἱερισσοῦ κ. Θεόκλητος, Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, Τρίκκης κ. Χρυσόστομος, Μάνης κ. Χρυσόστομος, Κανάγκας κ. Θεοδόσιος, Ὠλένης κ. Ἀθανάσιος, Τεγέας κ. Θεόκλητος, Κερνίτσης κ. Χρύσανθος καὶ ὁ πρώην Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος.

Τὸ ὑπέρλαμπρον αὐτὸ συλλείτουργον ἐπλαισιώθη ἀπὸ πλῆθος ἱερέων, οἱ ὁποῖοι (ἐντολῇ τοῦ Δεσπότου;) δὲν ἐλειτούργησαν εἰς τὰς ἐνορίας των, παρὰ τὴν μεγάλην αὐτὴν ἑορτήν. Μετὰ τὰ ὅσα ἔχουν συμβῆ, μᾶλλον ἡ ἀφοσίωσις τῶν ἱερέων πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον ἐχρειάζετο ἐπιβεβαίωσιν… Πάντως ἡ συμμετοχὴ τοῦ κόσμου δὲν ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὰς ἐνορίας ποὺ ἔμειναν χωρὶς Θ. Λειτουργίαν, οὔτε εἰς τὰς ὅσας Μητροπόλεις ἔμειναν ἀνεπίσκοποι… Τί νὰ κάνουν καὶ οἱ Ἐπίσκοποι, ἀφοῦ καὶ ἡ Ἱεραρχία κατήντησε «πρὸς ἐνημέρωσιν», μόνον τὰ συλλείτουργα τοὺς ἀπέμειναν…

Previous Article

Τὰ σταυροπηγιακὰ μοναστήρια, οἱ Βοηθοὶ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ… ψίθυροι εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης

Next Article

Ἡ ἕνωσις μὲ τοὺς «καθολικοὺς» εἶναι ἀναπόφευκτος!

Διαβάστε ακόμα