Πρόβα «Ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν» τὸ οὐκρανικὸν ζήτημα!

Share:

ΑΠΟ τὴ στήλη αὐτή, εἴχαμε ἐπισημάνει πὼς τὸ οὐκρανικὸ πρόβλημα ἔχει βαθύτερη καὶ φυσικὰ δολιότερη σημασία. Στὴν Οὐκρανία ἑτοιμάζεται νὰ γίνει ἡ ἀρχὴ τῆς ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν. Ἡ «νέα» ὀρθόδοξη ἐκκλησία, στὴν ὁποία ἔδωσε αὐτοκεφαλία ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος, νὰ ἑνωθεῖ πρώτη μὲ τὸν αἱρετικὸ Παπισμό. Τὸ οὐκρανικὸ ζήτημα εἶναι ἡ «πρόβα τζενεράλε» γιὰ τὴν «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν». Τὴν φρικιαστικὴ ἐκτίμησή μας ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ Βαρθολομαῖος σχεδιάζει νὰ ἑνώσει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τοὺς Καθολικοὺς καί ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ ἡ σχισματικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας διαδραματίζει τὸν ρόλο τοῦ “Δούρειου ἵππου”, δήλωσε ὁ ἐκκλησιαστικὸς παρατηρητὴς Ἀλέξιος Σμιρνόφ. Ὁ Πατριάρχης τῆς Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαῖος μπορεῖ νὰ μετατρέψει τὴν Οὐκρανία σὲ ἔδαφος δοκιμῶν γιὰ τὴν προώθηση τῆς Οὐνίας καὶ ἴσως τὴν ξαφνικὴ ἕνωση μὲ τοὺς Ρωμαιο-καθολικούς. “Ἀπό τὴν πλευρὰ τῆς Κωνσταντινούπολης ἀκούγονται ἀρκετὰ ἀνοιχτὲς δηλώσεις ὅτι στὸ ἐγγὺς μέλλον ἡ Ὀρθόδοξη καὶ Καθολικὴ Ἐκκλησία θὰ ἑνωθοῦν. Καὶ πιθανὸν αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο ὅλης τῆς ζωῆς τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκει, τὸ στρατηγικό του καθῆκον”, δήλωσε ὁ κ. Σμιρνὸφ σὲ τηλεοπτικὸ σταθμὸ τῆς Οὐκρανίας» (Ἱστ. Κατάνυξη). Διερωτόμαστε: αὐτὸν τὸν ὁρατὸ κίνδυνο δὲν μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν οἱ Μητροπολίτες μας, ὅσοι ἀποφάσισαν, ὡς δῆθεν «πράξη εὐθύνης», γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς αὐτοκεφαλίας τῶν σχισματικῶν, καθηρημένων, ἀφορισμένων καὶ ἀχειροτόνητων τοῦ Κιέβου; Προφανῶς ἀντιλαμβάνονται τί πρόκειται νὰ συμβεῖ  καὶ συντάσσονται μὲ τὸν «ἑνωτικό» τοῦ Βοσπόρου, διότι συμφωνοῦν μαζί του! Ὁ χρόνος θὰ δείξει καὶ ὁ Θεὸς τελικὰ θὰ ἀποφασίσει…

Previous Article

Ἐβεβήλωσαν (καὶ) τὸ ἄγαλμα τοῦ Κολοκοτρώνη!

Next Article

Λόγος εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ. Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως (Ματθ. α΄ 1-25)

Διαβάστε ακόμα