Πρὸς δημοσιογράφους μὲ ἔλλειψιν λιπαρᾶς γνώσεως περὶ… παχυσαρκίας

Share:

Ἀπομαγνητοφωνήσαμεν τὴν ἀρχὴν ὁμιλίας τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη (24.11.2020) καὶ τὴν παραθέτομεν ὡς ἀπάντησιν εἰς ἐπικριτὰς τῶν θέσεών του, τὰς ὁποίας ἔχει διατυπώσει καὶ διὰ τοῦ «Ο.Τ.», καὶ πρὸς ἐνημέρωσιν τοῦ εὐρέος κοινοῦ, καθὼς τὰ ἀρχολίπαρα ΜΜΕ, ποὺ λαμβάνουν κρατικὰς χρηματοδοτήσεις, ἔχουν ἐξαφανίσει κάθε διαφορετικὴν ἄποψιν:

Ἀγαπητοί μου, χαίρετε πάντοτε,

Καλησπέρα σας,

Ἀπόψε ἔχουμε μεγαλύτερο ἀριθμὸ νέων, μὲ τοὺς ὁποίους θὰ συνομιλήσουμε ἠλεκτρονικά. Ἐσεῖς θὰ βλέπετε ἕνα – ἕνα, ὅταν μιλάει. Νὰ σᾶς πῶ ὅμως προτοῦ σᾶς παρουσιάσω τοὺς νέους μας, νὰ πῶ δύο πράγματα, τὰ ὁποῖα μὲ στενοχώρησαν, διότι δυστυχῶς ἐπιβεβαιώνεται ὅτι ἡ δημοκρατία καὶ ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου θεωρεῖται κάτι ξεπερασμένο. Τὸ Youtube τὴν Δευτέρα τὸ μεσημέρι, μᾶς «κατέβασε» δύο ἐκπομπές, δύο ὁμιλίες. Ἡ τελευταία ὁμιλία, ποὺ εἶχε τίτλο «Ἡ ἀσθένεια τῶν Πατριαρχῶν καὶ Ἀρχιερέων ἐπιβεβαιώνει τὸ θαῦμα ὅτι δὲν μεταδίδεται μέσῳ τῆς Θείας Κοινωνίας ὁ ἰὸς» καὶ ἡ ἄλλη ὁμιλία ποὺ «κατέβηκε» εἶχε τίτλο «Ἡ διασωληνωμένη θεολογία». Ἐπειδὴ ἐνδέχεται καὶ στὸ μέλλον νὰ συνεχιστεῖ αὐτὸ – ὅπως καὶ στὸ παρελθὸν ἔγινε- μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὶς ὁμιλίες ποὺ δὲν ὑπάρχουν στὸ YouTube, στὴν ἱστοσελίδα brighteon.com/channels/ekdoseisypakoh. Θὰ ἐγγραφεῖτε στὴν πλατφόρμα «brighteon», στὴν ὁποία θὰ ἀναρτῶνται ὅλες οἱ ὁμιλίες ποὺ θὰ κατεβαίνουν ἀπὸ τὸ  Youtube. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο δυσάρεστο.

Τὸ δεύτερο δυσάρεστο εἶναι ὅτι δύο δημοσιογράφοι, ὁ κος Λουδάρος καὶ ὁ κος Τζούμας ἔκαναν προσωπικὴ ἐπίθεση στὸ πρόσωπό μου, χωρὶς προηγούμενο καὶ χωρὶς αἰτία καὶ μάλιστα μὲ τίτλο «Νέο παραλήρημα τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη». Τὸ παραλήρημα εἶναι ψυχιατρικὴ ἐκδήλωση, ψυχοπαθολογικὴ ἐκδήλωση, καὶ πρέπει ὅταν κανεὶς ἀποφαίνεται γι’ αὐτήν, εἴτε νὰ εἶναι γιατρὸς εἴτε τουλάχιστον νὰ μπορεῖ νὰ τεκμηριώσει αὐτὸν τὸν χαρακτηρισμό του, γιατί εἶναι συκοφαντικὴ δυσφήμιση.

Ὅμως δὲν θὰ σταθῶ σ’ αὐτό. Λυπᾶμαι, γιατί οἱ δύο αὐτοὶ δημοκρατικοὶ δημοσιογράφοι, θεώρησαν ὑποχρέωσή τους νὰ συστήσουν στὴν Ἱεραρχία μας, στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, νὰ μοῦ ἐπιβάλει κυρώσεις, σὰν νὰ ὑπέπεσα σὲ κανονικὸ παράπτωμα. Μά, ὁ διάλογος, ὁ λόγος δίδεται ἀκόμη καὶ στὸν διάβολο. Ὁ Θεός μας καὶ μὲ τὸν διάβολο συνομιλεῖ. Ὁ Χριστὸς μας συνομίλησε καὶ μ’ ἐκεῖνον ποὺ τὸν χαστούκισε, ἂς ἦταν κι ὑπηρέτης. Πῶς λοιπὸν αὐτοί, οἱ ὁποῖοι κόπτονται ὅτι δὲν ἔχω φιλάδελφα σπλάγχνα καὶ χριστιανικὰ αἰσθήματα, ἀλλὰ εἶμαι φανατικός, δὲν μοῦ ὑποδεικνύουν μὲ στοιχεῖα, ποῦ εἶμαι φανατικός(;), διότι τὸ νὰ κατηγορεῖς κάποιον καὶ νὰ τοῦ ἀπευθύνεις μομφές, δὲν σημαίνει ὅτι ἀπέδειξες αὐτὰ ποὺ λές. Κυρίως ἐστόχευσαν σ’ αὐτὰ ποὺ εἶπα γιὰ τὸν μακαριστὸ Ἐπίσκοπο Ἰωάννη, τὸν ὁποῖον παρουσίασαν ὅτι ἡ αἰτία τοῦ θανάτου του καὶ μάλιστα ἐξ ὁλοκλήρου ἦταν ὁ ἰὸς Κορώνα. Καὶ εἶπα μεταξὺ τῶν ἄλλων ὅτι εἶχε καὶ ὑποκείμενα νοσήματα καὶ ἦταν καὶ 180 κιλὰ χωρὶς αὐτὸ νὰ εἶναι ὑποτίμηση τοῦ προσώπου του. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἐκεῖνοι τὸν ὑποτίμησαν, διότι τὰ κιλὰ ὁ ἄνθρωπος τὰ εἶχε. Δὲν εἶναι ὑποτιμητικὸ νὰ πεῖς σὲ κάποιον πόσα κιλὰ εἶναι.

Δεύτερον, παρότι οἱ δημοσιογράφοι παρουσιάζονται ἀδιάβαστοι, δὲν ἔχουν μελετήσει ὅλα τὰ στοιχεῖα καὶ ὅμως γίνονται τιμηταί. Ἡ παχυσαρκία θεωρεῖται βασικὴ αἰτία θανάτου καὶ μάλιστα συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸν COVID-19. Τὸ Κοινοβούλιο τοῦ Ἡ. Βασιλείου ἤδη ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο (18/10/2017) ἔχει ἀναρτήσει ἀπαγορεύσεις, οἱ ὁποῖες συνδέονται μὲ τὶς ὁδηγίες πρὸς τὸν λαό τους νὰ ἀποφεύγουν τὰ παχυντικὰ φαγητά, τὶς παχυντικὲς οὐσίες.

Ἡ ἐφημερίδα «Independent» δημοσίευσε ἀπόφαση τοῦ NHS (εἶναι τὸ ἀγγλικὸ «ΕΣΥ») νὰ μὴ χειρουργεῖ μὴ ἐπείγοντα περιστατικὰ ἀνθρώπων παχυσάρκων, διότι ἡ ἐγχείρηση αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων θὰ συντομεύσει ἢ θὰ ὁδηγήσει στὸν θάνατο. Τότε δημιουργήθηκαν πολλὲς ἀντιδράσεις (μιλᾶμε γιὰ τὸ 2017, προτοῦ ἐμφανιστεῖ ὁ COVID). Εἶναι αἰτία βασικὴ θανάτου ἡ παχυσαρκία καὶ μάλιστα ἐδῶ, στὴν προκειμένη περίπτωση τοῦ Ἐπισκόπου, δὲν ἐπρόκειτο γιὰ ἁπλὴ παχυσαρκία, ἀλλὰ ὑπῆρχε ἰδιαιτέρως μεγάλη παχυσαρκία, ἡ ὁποία βεβαίως δὲν ὀφείλετο στὴ βουλιμία του καὶ στὸ ὅτι ἔτρωγε πολύ, ἀλλὰ στὸ ὅτι δὲν λειτουργοῦσε ὁ ὀργανισμὸς του σωστά, δὲν μποροῦσε νὰ γίνει ὁ μεταβολισμὸς του σωστὰ καὶ γι’ αὐτὸ συνέβαλε τὸ πάχος αὐτὸ στὸ νὰ ὁδηγηθεῖ στὸ θάνατο. Καὶ τὸ ἀπέδειξαν αὐτὸ τόσοι καὶ τόσοι ποὺ ἀσθένησαν ἀπὸ COVID. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας, 90 ἐτῶν, ὁ ἄνθρωπος βγῆκε  καὶ εἶναι μία χαρά. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας, αὔριο- μεθαύριο θὰ βγεῖ. Καὶ τόσοι ἄλλοι μεγάλοι ποὺ ξέρουμε ὁ καθένας μας προσωπικὰ ποὺ ἀσθένησαν, παρὰ τὴν ἡλικία τους ἀνταπεξῆλθαν.

Πῶς εἶναι προσβολὴ λοιπὸν τοῦ Ἀρχιερέως αὐτό. Καὶ προχωρῶ: Γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦν αὐτοὶ οἱ δημοσιογράφοι, νὰ μὴ ἀσκοῦν δημοσιογραφία μὲ τὸν τρόπο ποὺ νομίζουν ὅτι θὰ ἑλκύσουν τὶς λαϊκὲς μᾶζες, θὰ συγκινήσουν ἀνθρώπους καὶ θὰ μὲ ἀποδείξουν, θὰ μὲ παρουσιάσουν ὅτι εἶμαι ἕνας τιποτένιος ποὺ χλευάζω τοὺς Ἀρχιερεῖς.

Οἱ Ἀρχιερεῖς μπορεῖ νὰ διαφωνοῦν ἀρκετοὶ μὲ ἐμένα, ἀλλὰ γνωρίζουν ποιὸς εἶμαι καὶ κυρίως γνωρίζουν τὶς προθέσεις ποὺ ἔχω. Καὶ κυρίως ὁ Μακαριώτατος, ὁ ὁποῖος σέβεται βαθύτατα τὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα καὶ πρέπει νὰ τὸν μιμηθοῦν σὲ αὐτὸ πάρα πολλοί.

Ἡ «Guardian», Τετάρτη 26 Αὐγούστου ἔγραψε ὅτι ἡ παχυσαρκία ὄχι μόνο αὐξάνει κατὰ 50% τὸν κίνδυνο νὰ πεθάνεις, ἄσχετα ἀπὸ τὸν COVID, ἀλλὰ θεωροῦν ὅτι μειώνει καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ ἐμβολίου. Ἄρα εἶναι καὶ ἕνα προανάκρουσμα γιὰ ὅσους μιλοῦν γιὰ ἐμβολιασμούς, ὅτι ἡ παχυσαρκία εἶναι αἰτία ἀκόμη καὶ θανάτου. Ἡ μελέτη εἶναι συνεργασία τοῦ Παν/μίου τῆς Β. Καρολίνας, τοῦ Σαουδικοῦ Συμβουλίου παρακαλῶ. Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἔχει προχωρήσει καὶ ἐνδιαφέρεται γι’ αὐτά. Τοῦ  Σαουδικοῦ Συμβουλίου λοιπὸν Ὑγείας καὶ τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης. Ὁ Τζόνσον, ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἀγγλίας παραδέχθηκε ὅτι μπῆκε στὴν ἐντατικὴ ἐξαιτίας τῆς παχυσαρκίας του. Καὶ τὸν ἔβαλαν σὲ ἐντατικὴ θεραπεία, γιὰ νὰ ἀδυνατίσει. Σὲ εἰδικὴ δίαιτα.

Στὶς 27 Ἰουλίου, μὲ ὁδηγίες τοῦ NHS (εἶναι τὸ ἀγγλικὸ «ΕΣΥ») καταργήθηκαν οἱ διαφημίσεις λιπαρῶν καὶ παχυντικῶν φαγητῶν μέχρι τὶς 9 τὸ βράδυ ἀπὸ τὴν τηλεόραση. Καταργήθηκαν οἱ προσ­φορὲς «παίρνεις ἕνα δῶρο καὶ ἄλλο ἕνα, ὅταν παραγγείλεις δύο, σὲ τέτοιου τύπου φαγητά. Ὅλα τὰ μενοὺ τῶν ἑστιατορίων fast- food καὶ λοιπά, θὰ ἔχουν ἀριθμὸ θερμίδων δίπλα στὰ φαγητὰ καὶ τὸ ἴδιο θὰ γίνει καὶ στὶς φιάλες τῶν κρασιῶν καὶ τῶν ἀλκοολούχων γενικά, τὰ ὁποῖα περιέχουν σάκχαρο.

Ἐκστρατεία ἐνημέρωσης τῶν πολιτῶν πῶς θὰ ἀσκοῦνται καὶ θὰ προσέχουν τὴν διατροφή τους ἀπὸ τὸ NHS. Ἄρα λοιπὸν φαίνεται καθαρά, καὶ ἰδίως τὸ πῶς ἡ παχυσαρκία εἶναι αἰτία θανάτου καὶ κυρίως πῶς συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸν COVID-19.

Ἐὰν ἔχουν οἱ δημοσιογράφοι αὐτοὶ δημοσιογραφικὴ συνείδηση, θὰ πρέπει νὰ ἀνακαλέσουν τὸ ταχύτερο, διότι δὲν τοὺς συν­ιστᾶ μία τέτοια συμπεριφορά. Πολὺ εὐχαρίστως ἐὰν θέλουν νὰ κάνουμε μαζὶ μία συζήτηση. Νὰ φέρουν τὰ ἐπιχειρήματά τους, νὰ μὲ ἀντικρούσουν, νὰ δεχθοῦν τὸν ἀντίλογο καὶ νὰ καταλάβουν ὅτι εἶναι ἀρκετὴ ἡ τηλεόραση ποὺ ἔχει μονοπωλήσει τὸ θέμα, ὥστε νὰ φιμωθεῖ καὶ κάθε μικρὴ καὶ ἁπλοϊκὴ φωνὴ ποὺ θέλει νὰ πεῖ τὴ γνώμη της.

Αὐτὰ νομίζω ὅτι εἶναι ἀρκετὰ σὰν μία παρένθεση. Νὰ μὲ συγχωρήσουν οἱ νέοι καὶ οἱ νέες μας ποὺ περιμένουν τὴ συνομιλία μας, ἀλλὰ νομίζω ὅτι ἦταν ἀναγκαῖα ὅλα αὐτά. Καὶ σὰν  ἕνα ἐπίλογο τοῦ προλόγου ποὺ ἔκανα, νὰ πῶ ὅτι ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ «μᾶλλον θόρυβος γίνεται» νὰ συνεχίζουμε νὰ συζητοῦμε περὶ τοῦ COVID. Ἔχουμε πεῖ τόσα πολλά, ἔχουμε ἐξαντλήσει τὸ θέμα ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές. Πλέον μόνο κάποια ἐρωτήματα – ἐὰν τίθενται – νὰ συζητήσουμε καὶ θὰ ἐπικεντρωθοῦμε καὶ τὶς Τρίτες καὶ τὶς Κυριακὲς σὲ θέματα πνευματικοῦ καταρτισμοῦ, γιὰ νὰ βροῦμε καὶ λίγο τὴν ψυχική μας ὑγεία, διότι συζητήσεις συνεχῶς γιὰ αὐτὸ ποὺ μαστίζει τὸν τόπο μας ἐξαιτίας τῶν πολιτικῶν…

Previous Article

Το κλείσιμο των ναών είναι παράνομο και αντισυνταγματικό!

Next Article

29 Νοεμβρίου

Διαβάστε ακόμα