Πρὸς ἁγιοκατάταξιν ὁ π. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος

Share:

Χαρμοσύνως ὑπεδέχθη ὁ λαὸς τῶν Πατρῶν ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ Ὀρθοδοξία τὴν ἀναγγελίαν τοῦ Σεβ. Πατρῶν περὶ τῆς προωθήσεως αἰτήματος ἁγιοκατατάξεως τῆς ὁσιακῆς ἡγιασμένης ἀγωνιστικῆς μορφῆς τοῦ π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ προβῆ ἡ ἰδία εἰς τὴν ἁγιοκατάταξιν. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ σχετικὸν ἀνακοινωθὲν τῆς 18ης Ἰουνίου 2019:

«ὁ Σεβασμιώτατος ἀνακοίνωσε πρὸς τὸ εὐσεβὲς ἐκκλησίασμα τὴν κατάθεση πρὸς τὴν ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ σχετικοῦ φακέλλου πρὸς ἁγιοκατάταξη τοῦ ἡγιασμένου π. Γερβασίου Παρασκευοπούλου, γεγονὸς πού ἔτυχε τῆς ἐνθέρμου ἐπικροτήσεως τοῦ Λαοῦ, ὁ ὁποῖος ξέσπασε σὲ χειροκροτήματα, δεικνύοντας κατὰ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν μεγάλη του εὐλάβεια πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ ἀοιδίμου Διδασκάλου τῶν Πατρῶν, π. Γερβασίου».

Previous Article

Τί συμβαίνει εἰς τοὺς Ἁγ. Ἰσιδώρους;

Next Article

Ὁ Θυατείρων ὑπὲρ τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας – Κράτους

Διαβάστε ακόμα