Πρὸς ἐπιδόξους Λυσάνδρους

Share:

Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Κτενᾶς

Ὁ Δικτάτορας στὴν ὥρα τῆς ἀλαζονείας του βρῆκε τὸ τέλος του!

Χωρὶς ναυμαχία- ἀκριβῶς ὅπως τὸ διαβάζετε- χωρὶς ναυμαχία οἱ Σπαρτιᾶτες κατέστρεψαν στοὺς Αἰγὸς ποταμοὺς τὸν στόλο τῶν Ἀθηναίων καὶ κατέλυσαν τὴν Δημοκρατία τῆς Ἀθήνας.

Ἀνέβηκε λοιπὸν μετά, καμαρωτὸς- καμαρωτός, ὁ Λύσανδρος, ὁ στρατηγὸς τῆς Σπάρτης στὸ βῆμα τῆς τότε «Βουλῆς» τῶν Ἀθηναίων καὶ μὲ ἀγέρωχο καὶ πομπῶδες ὕφος, σὲ ἁπλὰ σημερινὰ Ἑλληνικά τούς λέει:

«Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀκοῦστε με: Ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς, ξεχάστε αὐτὰ ποὺ ξέρατε γιὰ Δημοκρατία, Ἐλευθερία καὶ τὶς ἄλλες φιλοσοφίες σας! Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ γίνεται αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς λέω ΕΓΩ!!! Καὶ συν­εχίζει. Τὸ καταλάβατε; Μήπως ἔχει κανεὶς ἀντίρρηση; Μήπως θέλει νὰ εἰπεῖ κάποιος κάτι;

Κόκκαλο οἱ Ἀθηναῖοι. Γενικὴ βουβαμάρα. Ὅμως κάπου στὸ βάθος τῆς αἴθουσας κάποιος δειλὰ- δειλὰ σήκωσε τὸ χέρι σὰν νἀ θελε νὰ μιλήσει…

Πρὶν τοῦ δώσουν τὸν λόγο γιὰ τὸ τί θὰ ἤθελε νὰ εἰπεῖ, πώ, πώ, πώ τί ἔγινε…

Ἐκεῖ ποὺ ὁ Δικτάτορας ἀγόρευε καὶ ἔλεγε, αὐτὸ ἀπαγορεύεται, τὸ ἄλλο δὲν ἐπιτρέπεται, δὲν θὰ βγαίνετε ἀπὸ τὰ σπίτια σας, τὸ πολὺ νὰ πᾶτε μέχρι τὴν Πλάκα ἢ τὸ Θησεῖο, δὲν θὰ πηγαίνετε στὸν Ναὸ τῆς Ἀθηνᾶς στὴν Ἀκρόπολη γιὰ προσευχὲς καὶ τέτοια πράγματα, δὲν θὰ μπορεῖτε νὰ πᾶτε στοὺς Δελφοὺς καὶ τὶς Πυθίες σας, γιατί εἶναι ἐκτὸς Νομοῦ (!), οὔτε στὸ Φάληρο καὶ τὴν Ἐλευσῖνα, γιατί εἶναι πάνω ἀπὸ 2 στάδια ἡ ἀπόσταση, οὔτε θὰ μπορεῖτε νὰ χρησιμοποιεῖτε τὴν σκιὰ τοῦ γαϊδάρου στὴν πορεία σας, ὅταν καίει ὁ ἥλιος (βλ. περὶ ὄνου σκιᾶς) καὶ τελικὰ ὅποιος ἀπό σᾶς, Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δὲν ἐφαρμόζει τὰ μέτρα, θὰ τοῦ βάζουμε πρόστιμο, θὰ τοῦ ἐπιβάλλουμε παντοῦ φίμωτρα, θὰ τοῦ κάνουμε ἐμβόλια κλπ., κλπ., γιὰ νὰ προστατεύσουμε τοὺς ἄλλους, βεβαίως, βεβαίως…

Ἐκεῖ λοιπὸν ποὺ τὰ ἔλεγε ὅλα αὐτά, ὁ φίλος μας ὁ ναύαρχος- Δικτάτορας τῆς Σπάρτης… πώ, πώ, πώ, τί θέλησε νὰ γίνει: «Ὁποιαδὴ φλὲψ ἐρρήγνυτο». Κάποια φλέβα του ἔσπασε. Σὰν νὰ λέμε, ἔπαθε ἐγκεφαλικό! Καὶ ἡ συνέχεια:

Ὁ Πρόεδρος- θὰ λέγαμε- τῆς Βουλῆς τῶν Ἀθηναίων στράφηκε σὲ Ἐκεῖνον, στὸ τέλος τῆς αἴθουσας, ποὺ πρὶν λίγο εἶχε ζητήσει νὰ μιλήσει γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ «ἀπαγορεύεται», «δὲν ἐπιτρέπεται» κλπ. καὶ τοῦ λέγει: «Ἐσὺ ἐκεῖ κάτω, κάτι ἤθελες νὰ εἰπεῖς; Ἔχεις τὸν λόγο». Σηκώθηκε ὁ ἄνθρωπος καὶ μέσα σὲ νεκρικὴ ἡσυχία εἶπε: «Μίλησε ὁ Δίας»!

Σεβαστοὶ πατέρες, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλῶ, ἰδεῖτε τὴν περιγραφὴ τοῦ Θουκιδίδη καὶ γιατί οἱ Ἀθηναῖοι δὲν ἄκουσαν τὸν Ἀλκιβιάδη ποὺ τοὺς ἔλεγε νὰ μὴ ἀφήνουν ἀφύλακτα τὰ πλοῖα τους. Μήπως καὶ ἐμεῖς ἀφήσαμε ἀναξιοποίητες τὶς Δυνάμεις ἀντίστασης στοὺς ἐπίδοξους σημερινοὺς Λύσανδρους.

Previous Article

10 Ἰουνίου

Next Article

H ΔΙΣ της Ελλάδος ζητά να σταματήσει ο Μητρ. Μόρφου κ. Νεόφυτος να μιλά

Διαβάστε ακόμα