«Πρὸ τῶν πυλῶν ἡ χορήγηση Αὐτοκεφαλίας στὰ Σκόπια»

Share:

Καὶ ἄλλοτε ἔχομεν ἐπισημάνει ὅτι ὁ κάλαμος τῆς ἐφημερίδος «Βραδυνὴ» ἀξιοποιεῖται ἀπὸ τὸ Φανάρι, διὰ νὰ προετοιμάζεται ὁ λαὸς διὰ τὰ ὅσα θὰ ἐνεργήση ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Εἰς ἀνυπόγραφον δημοσίευμα τῆς 1ης Φεβρουαρίου 2020 προεξοφλεῖται χορήγησις αὐτοκεφαλίας παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Σερβίας δὲν ἔχει τοιαύτην πρόθεσιν (διὰ τὴν θέσιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οὔτε λόγος…):
«Ἡ χορήγηση Αὐτοκεφαλίας στὰ Σκόπια, ἂν καὶ δείχνει πολὺ πιὸ εὔκολη ὑπόθεση ἀπὸ τὴν πολύκροτη Αὐτοκεφαλία τῆς Οὐκρανίας, ἔχει ὡστόσο μία παράμετρο ποὺ πρέπει νὰ προσεχθεῖ ἰδιαίτερα. Καὶ αὐτὴ ἡ παράμετρος εἶναι τὸ γεωγραφικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ ὅμορο μὲ τὰ Σκόπια, Πατριαρχεῖο Σερβίας… Βέβαια, στὴ περίπτωση τῶν Σκοπίων, ὁ κ. Βαρθολομαῖ­ος ἔχει ἕνα μεγάλο ἀτοὺ στὰ χέρια του: τὴν ὁμόφωνη βούληση τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς χώρας νὰ ζητήσει καὶ νὰ δεχθεῖ τὴν Αὐτοκεφαλία ὅπως καὶ στὴν ἔκταση ποὺ τὴν ὁρίσει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἡ Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία – Ἀρχιεπισκοπὴ Ὀχρίδας εἶναι ἡ σχισματικὴ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων… Τὸ 2005, καὶ μετὰ ἀπὸ διάλογο ποὺ δὲν κατέληξε σὲ συμφωνία μεταξὺ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας καὶ τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας, τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας προχώρησε στὴν ἐπανίδρυση τῆς Ὀρθόδοξης Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἀχρίδας στὰ Σκόπια. Σὲ «αὐτὴν» τὴν Ἐκκλησία θὰ δοθεῖ τὸ Αὐτοκέφαλο».

Previous Article

Τὴν χειροτονίαν ἠμαύρωσε…

Next Article

ΟΙ ΑΚΑΤΑΛΥΤΟΙ, ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ