«Πόλεμος» Σεβ. Ἀμερικῆς – Σεβ. Σικάγου

Share:

Ἡ διαμάχη μεταξύ τοῦ Σεβ. Ἐλπιδοφόρου καὶ Σεβ. Ναθαναὴλ φαίνεται ὅτι ἔχει μεγαλυτέρας προεκτάσεις καὶ πολὺ βαθυτέρας ρίζας ἀπὸ ἐκείνας, τὰς ὁποίας τὸ προσκήνιον φανερώνει…

Ὁ παρείσακτος τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Ἀρχιεπ. Ἐλπιδοφόρος σφάζεται εἰς τὴν Ἀμερικὴν μὲ Ἱερεῖς καὶ Ἐπισκόπους. Θὰ ἐφαρμοσθῆ ὁ πνευματικὸς Νόμος: θὰ ἔλθη δικαίως αὐτοκέφαλον εἰς ΗΠΑ, ὡς πνευματικὴ ἀπάντησις εἰς τὸ Ψευδοαυτοκέφαλον τῶν ἀχειροτονήτων τῆς Οὐκρανίας.

Ὁ Σεβ. Ἐλπιδοφόρος θὰ πάθη ὅ,τι καὶ ὁ Σπυρίδων, ὁ ὁποῖος περιφρονημένος… ὡς Χαλδίας, κάπου, ἄγνωστον ποῦ, ζῆ κρυπτόμενος.

Ὁ Ἀμερικῆς δὲν ἐξελέγη ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, ἀπὸ τὴν Ἱ. Σύνοδον τῆς Ἀμερικῆς, ἀλλὰ διωρίσθη ὑπὸ ἀλλοτρίας ἐλεγχομένης συνόδου τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, χιλιάδας μίλια μακρυὰ ἀπὸ τὸ ποίμνιον τῶν πιστῶν. Κυριολεκτικά, φέρεται ὡς τηλε-ἐκλεγμένος. Θὰ εὐτελισθῆ εἰς τὸ τέλος ποικιλοτρόπως, ἴσως καὶ νὰ ἀποπεμφθῆ ἐν ἀτιμίᾳ καὶ χλεύῃ.

Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «ekirikas. com» τῆς 29ης Ἀπριλίου 2022:

«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος δύο ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας ἐξαπέλυσε ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ Μητροπολίτη Σικάγου Ναθαναὴλ γιὰ τὴν ἀποκαλυπτικὴ συνέντευξη τοῦ Ναθαναὴλ στὸν «Ἐθνικὸ Κήρυκα» τὴν 1η Ἀπριλίου 2022.

Τὸ περιστατικὸ συνέβη κατὰ τὴν ἐκ τοῦ μακρόθεν, μέσῳ τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, ἀναφορικὰ μὲ τὶς παρασκηνιακὲς κινήσεις καὶ ἀποφάσεις τοῦ Ἐλπιδοφόρου γιὰ τὸ Καταστατικὸ καὶ τὴν ἐκθρόνιση τοῦ Μητροπολίτη Εὐάγγελου.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος φέρεται νὰ εἶπε στὸν Μητροπολίτη Ναθαναὴλ ὅτι εἶναι ἄπειρος καὶ ὅτι ὑποκινεῖ τοὺς ἱερεῖς τῆς Μητρόπολής του, ἀναφορικὰ μὲ τὴν συγγραφὴ καὶ ἀποστολὴ τῆς ἐπιστολῆς διαμαρτυρίας τους γιὰ τὸν ἐρωτηματολόγιο περὶ τοῦ νέου Καταστατικοῦ. Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Συνδέσμου τῶν κληρικῶν τῆς Μητρόπολης Σικάγου ἀποκάλυψε ὁ «Ε.Κ.» στὶς 10 Ἀπριλίου.

Ὁ Μητροπολίτης Ναθαναὴλ δὲν ἄφησε ἀναπάντητο τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἐλπιδοφόρο λέγοντάς του ὅτι ὅλα ὅσα εἶπε στὴ συνέντευξη εἶναι ἀλήθεια, ἐνῶ γιὰ τὴν ἐπιστολὴ τῶν ἱερέων εἶπε ὅτι ἐδῶ ὑπάρχει ἐλευθερία καὶ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ σταματήσει τὸν κλῆρο νὰ ἐκφέρει τὴ γνώμη του.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὑπῆρξε ὁμαιχμία ἀπαντήσεων ἀπὸ τοὺς ἱεράρχες μέλη τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἐλπιδοφόρο, ἐνῶ πληροφορίες τοῦ «Ε.Κ.» ἀναφέρουν πὼς δὲν τὸν ἄφησαν ἀναπάντητο στὶς αἰτιάσεις του καὶ στὴν ἐπίθεση σὲ βάρος τοῦ Σικάγου Ναθαναήλ.

Σὲ κάποιο σημεῖο ποὺ ὁ Ἐλπιδοφόρος ἐνίωσε ὅτι ἔχει ἀλλάξει τὸ κλῖμα στὴν ἱεραρχία προσπάθησε νὰ ἐπιδοθεῖ σὲ στροβιλισμὸ καὶ ἐκτροχιασμὸ τῆς συνεδρίασης ὑποβάλλοντας τὴν ἐρώτηση στὸν Ναθαναήλ, ἂν προωθεῖ Αὐτοκεφαλία, γιὰ νὰ λάβει τὴν δέουσα ἀπάντηση τόσο ἀπὸ τὸν Ναθαναήλ, ὅσο καὶ τοὺς ὑπόλοιπους ἱεράρχες.

Ἐξαίρεση ἀποτέλεσε ὁ Μητροπολίτης Ντιτρόιτ Νικόλαος, ὁ ὁποῖος οὐδόλως ἔλαβε μέρος στὶς συζητήσεις τῆς Συνόδου».

Previous Article

ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΑΛΕΥΣΙΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ;

Next Article

Π. Βασιλειάδης: Ἔχουμε «ὁρατὴ κεφαλὴ (Πρῶτον)… σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο»!