Πόσοι θάνατοι ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομίας;

Share:

Τὰ ἐπιχορηγούμενα ἀπὸ τὸ κράτος ΜΜΕ συνεχῶς ἑστιάζουν εἰς τοὺς θανάτους ἀπὸ ἢ μὲ κορωνοϊὸν καὶ ὄχι εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ συνεχῆ λοκ­ντάουν θὰ δημιουργήσουν περισσοτέρους νεκροὺς μακροπρόθεσμα, καθὼς ἡ οἰκονομία τῆς χώρας καθ’ ὁμολογίαν τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν εἶναι χειροτέρα ἀπὸ τὴν ἀναμενομένην. Ἂς μὴ ὑπενθυμίσωμεν ὅτι τὰ ἔτη τῶν σκληρῶν μνημονιακῶν μέτρων (σημ: ἀκόμα εἰς μνημόνιον εἴμεθα) ὑπῆρξεν ἀριθμὸς αὐτοχείρων μεγαλύτερος ἀπὸ τοὺς νεκροὺς ποὺ ἔχομεν ἀπὸ τὸν ἰὸν ἐπὶ τοῦ παρόντος. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «candiadoc.gr» τῆς 11ης Φεβρουαρίου 2021:

«Στὴν παραδοχὴ ὅτι ἡ κατάσταση στὴν πραγματικὴ οἰκονομία εἶναι χειρότερη ἀπὸ ἐκείνη ποὺ ἀνέμενε ἡ κυβέρνηση καὶ πὼς δὲν θὰ καλυφθεῖ τὸ σύνολο τῶν ἀπωλειῶν προχώρησε ὁ Χρῆστος Σταϊκούρας.

«Προφανῶς αὐτὴ ἡ εἰκόνα εἶναι χειρότερη ἀπὸ τὴν κατάσταση ποὺ περιμέναμε. Ἡ κατάσταση στὴν πραγματικὴ οἰκονομία εἶναι χειρότερη ἀπὸ αὐτὴ ποὺ περιμέναμε καὶ ἐκτιμούσαμε στὸν προϋπολογισμό», εἶπε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν μιλώντας στὸ ραδιόφωνο τοῦ ΣΚΑΪ 100,3.

Ταυτόχρονα, δήλωσε πὼς «θὰ εἴμαστε κοντὰ στὸ σύνολο τῆς κοινωνίας, ἀλλὰ δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ καλύψουμε τὸ σύνολο τῶν ἀπωλειῶν».

Previous Article

Ο Ερντογάν έχει σχέδιο να εξισλαμίσει την Ευρώπη

Next Article

Πατερικὸς λόγος εἰς τὴν Κυριακὴν τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου