Πόσους τόμους θὰ λάβη προκειμένου νὰ κατοχυρώση τὸ «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία»;

Share:

Συνέντευξιν παρεχώρησεν ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος» τῶν Σκοπιανῶν κ. Στέφανος, ἀπὸ τὴν ὁποίαν πληροφορούμεθα ὅτι: α) ἡ «ἐκκλησία» του εἶναι συνέχεια τῆς ἱστορικῆς ἑλληνικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος!, β) ὅτι ὅλαι αἱ Ἐκκλησίαι ὀνομάζονται συμφώνως πρὸς τὸ κράτος, εἰς τὸ ὁποῖον, ἀνήκουν, ἄρα… προφανῶς ὑπονοεῖ ὅτι θὰ εἶναι ἡ «Ἐκκλησία τῆς (Βόρειας) Μακεδονίας» καὶ τῶν «Μακεδόνων»!, καθὼς αὐτὸ προβλέπει ἡ μειοδοτικὴ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» καὶ γ) ὅτι μέχρι τῆς ἐπιλύσεως τοῦ προβλήματος τῆς ἐκκλησιαστικῆς διασπορᾶς δικαιοῦνται καὶ αὐτοὶ νὰ ἔχουν, δηλ. τὰς ἤδη ὀνομαζομένας «ἐνορίας τῆς Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας» εἰς τὸ ἐξωτερικόν! Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα» τῆς 5ης Ἰουνίου 2022:

«-…Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ στὴ χώρα μας κοιμόταν καὶ ξυπνοῦσε μὲ τὸν πόθο νὰ δεῖ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος ἀνασυσταθεῖσα σὲ πλήρη λάμψη καὶ ἑνωμένη μὲ ὅλες τὶς τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Καὶ ἰδού, μὲ τὴ μητρικὴ ἀπόφαση τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας -τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γιὰ τὴν ὁποία ἐκφράζουμε ἰδιαίτερη εὐγνωμοσύνη, κατέστημεν στὴν κανονικὴ ἑνότητα καὶ μὲ ὑπακοὴ λάβαμε τὴν προτροπὴ νὰ κανονίσουμε τὰ διοικητικὰ θέματα μὲ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τῆς Σερβίας. Ἐδῶ πρέπει νὰ τονιστεῖ ἡ καλὴ προαίρεση καὶ ἡ διαρκὴς φροντίδα τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος μὲ διάφορες συστάσεις, γράμματα, ἐξαρχίες κ.λπ. ὑποδείκνυε καί, θὰ ἔλεγα, δίδασκε ὅτι ὑπάρχει ἀνάγκη φιλαδελφίας καὶ συγκαταβάσεως. Ἀκολούθησε καὶ τὸ συλλείτουργο τῆς συμφιλιώσεως στὸ Βελιγράδι, γιὰ τὸ ὁποῖο εὐχαριστοῦ­με, ὅπως καὶ γιὰ τὴν ἀγάπη τὴν ὁποία ἔδειξε ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ. Πορφύριος καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας. Μὲ τὴν κοινὴ Θεία Λειτουργία στὰ Σκόπια αἰσθανθήκαμε ὅτι ἡ ἐλπίδα μας δὲν εἶναι μάταιη καὶ χαρήκαμε πολύ. Ἔτσι, καὶ ἀποκατασταθήκαμε, ἀλλὰ καὶ λάβαμε τὸ δικαίωμα τῆς συνεχίσεως τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος…

-Ὁρισμένοι ἀρχιερεῖς ἐξέφρασαν τὸν προβληματισμό τους γιὰ τὴν ὀνομασία τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἡγεῖστε. Εἶναι «Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος τῆς Βόρειας Μακεδονίας» ἢ «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας»;

-Δὲν ξέρω ποιοὺς ἀρχιερεῖς ἔχετε στὸν νοῦ σας, ἀλλὰ νομίζω ὅτι δὲν χρειάζεται, οὔτε ὑπάρχει λόγος γιὰ πολιτικὴ ἀνησυχία ἢ γιὰ ἐθνικιστικὴ προσέγγιση στὴν ἐπίλυση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, θὰ ἤθελα νὰ μαρτυρήσω ὅτι καὶ στὴ χώρα μου, ἀνάμεσα στὸν λαό, ὑπάρχει ὁρισμένη ἀνησυχία. Σὲ κάθε περίπτωση, εἶναι γνωστὴ ἡ παράδοση μὲ τὴν ὁποία ὀνομάζονται οἱ Ἐκκλησίες, μὲ τὸ ἐκκλησιολογικὸ ὄνομά τους, ἤ, ἂν θέλετε, μὲ τὸ ὄνομα τοῦ κέντρου κάποιου κανονικοῦ ἐδάφους ποὺ βρίσκεται στὰ πλαίσια, στὰ ὅρια ἑνὸς διεθνῶς ἀναγνωρισμένου κράτους…

Ἡ δικαιοδοσία τῆς ἱστορικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος, ἀπὸ σημερινὴ ἄποψη, εἶναι παρελθόν. Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος τώρα ὑπάρχει, στὴ Βαλκανικὴ χερσόνησο, στὰ ὅρια τῆς σύγχρονης καὶ γενικὰ ἀναγνωρισμένης πατρίδας μας. Ὅταν γίνεται λόγος γιὰ τὴ διασπορὰ γενικά, στὴν ὀρθόδοξη συνάφεια, γνωρίζουμε τὶς ἰδέες γιὰ τὸ πῶς πρέπει ἐκκλησιολογικὰ νὰ κανονιστοῦν αὐτὰ τὰ ἐδάφη. Ἀλλὰ μέχρι σήμερα δὲν ὑπάρχει παν­ορθόδοξη συναίνεση ἤ, νὰ ἐκφραστοῦμε ἔτσι, γενικὴ ἐφαρμογὴ τῆς ἐπιλύσεως τῆς διασπορᾶς».

Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος» Σκοπιανῶν κ. Στέφανος συνελειτούργησε μετὰ τοῦ Πατριάρχου Σερβίας κ. Πορφυρίου διὰ τρίτην φορὰν εἰς Βελιγράδιον τὴν 5ην Ἰουνίου 2022, ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxianewsagency.gr»:

«Τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Πατριάρχης Σερβίας κ.κ. Πορφύριος, ἐνῷ συλλειτούργησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ὀχρίδος (τὴν ὁποία τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας ἐξακολουθεῖ νὰ ἀναφέρει ὡς Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία – Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος), καὶ πλειάδα Ἱεραρχῶν τῶν δύο Ἐκκλησιῶν… Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης Σερβίας κ.κ. Πορφύριος εὐλόγησε τὸν Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου νὰ παραδώσει στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Στέφανο τὸν τόμο γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς αὐτοκεφαλίας. (Ἐδῶ, ὡστόσο, ἐγείρεται ἕνα ἐρώτημα, ἀφοῦ οἱ πληροφορίες τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας μιλοῦν γιὰ «τόμο» -χωρὶς νὰ ἐξηγοῦν τί ἐννοοῦν, ἐνῷ ἐκ τῶν Σκοπίων γίνεται λόγος γιὰ «τόμο γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς αὐτοκεφαλίας». Ἐξάλλου, ὁ τόμος αὐτοκεφαλίας χορηγεῖται μόνον ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη)».

Μετὰ λύπης παρατηροῦμεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ ἄλλαι ἑλληνόφωνοι Ἐκκλησίαι σιωποῦν, ὡς νὰ μὴ τοὺς ἀφορᾶ τὸ ζήτημα. Τόσον τὸ «Μακεδονικὴ» ὅσο καὶ τὸ «Ἀχρίδος» εἶναι ἐξίσου ἱστορικὰ ὄχι ἁπλῶς αὐθαιρεσία, ἀλλὰ δικαίωσις πολιτικῶν σχεδιασμῶν ἀντίθετα πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν. Κανεὶς ἐπίσης δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὴν μετάνοιαν, τὴν ὁποίαν ὀφείλουν νὰ ἐπιδεικνύουν οἱ ἐπιστρέφοντες σχισματικοί. Ἰσοπέδωσις τῆς Ἱ. Παραδόσεως καὶ ἀλλοτρίωσις τῆς ἀληθείας εἶναι αἱ βαρύνουσαι κατηγορίαι διὰ πάντας τοὺς Ἱεράρχας, οἱ ὁποῖοι ἐξεχώρησαν τὴν συνείδησίν των εἰς τοὺς πολιτικούς…

Previous Article

Ἀνατινάζει τὴν ἑνότητα ὁ Ἀρχ. Κύπρου!

Next Article

Προσπαθούν να μας διχάσουν σε δευτερεύοντα ζητήματα