Πῶς ἀμνηστεύεται ἡ παρανομία;

Share:

Τὴν 18ην Μαΐου 2021 τὸ τριμελὲς Πλημμελειοδικεῖον Ἰωαννίνων, ἔπειτα ἀπὸ συνδεριάσεις τεσσάρων ἡμερῶν, μὲ ἀπόφασιν ἔχουσαν ἀριθμὸν 112/21, ἔκρινε τὸν Ἀρχιμανδρίτην Φιλόθεον Δέδεν, τὸν Ἀρχιμανδρίτην Χρυσόστομον Τραϊκάπην, τὸν Ἀρχιμανδρίτην Ἐφραίμ Ντέτσικαν τῆς Ἱ. Μητροπολεως Ἰωαννίνων καὶ τοὺς κ. Κωνσταντῖνον Πέτσιον καὶ κ. Δημήτριον Ράπτην, ὑπαλλήλους τῆς Ἱ. Μ. Ἰωαννίνων, ἐνόχους διὰ τὸ ἔγκλημα τῆς δυσφημήσεως εἰς βάρος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σεραφείμ Καχριμάνη καὶ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σπυρίδωνος Τόδη. Ὁ Ἀρχιμ. Φ. Δέδες κατεδικάσθη ἐπιπλέον ὡς «ἠθικὸς αὐ­του­ρ­γὸς» τῶν ὑπολοίπων τεσσάρων.

Εἰς τὴν φωτογραφίαν διακρίνεται ὁ Ἀρχιμ. Φιλόθεος Δέδες μὲ συγκατηγορουμένους του κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν ἐκδικάσεως (13.05.2021) τῶν εἰς βάρος τους μηνύσεων ἀπὸ τὸ Πλημμελειοδικεῖον, ποὺ ἐξεδίκαζεν εἰς δεύτερον βαθμόν.

Ὁ ἐν λόγῳ Ἀρχιμανδρίτης θὰ ἀντιμετωπίση καὶ πάλιν τὴν δικαιοσύνην, καθὼς εἶναι κατηγορούμενος διὰ πέντε κακουργήματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων διὰ σύστασιν καὶ διεύθυνσιν ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως, εἰς τὴν πολύκροτον ὑπόθεσιν ἀρχαιοκαπηλίας ἀντικειμένων, τῶν ὁποίων ἡ ἀξία ἐγγίζει τὸ 1.000.000 εὐρώ. Ἡ ὑπόθεσις καθυστέρησε μετὰ καὶ ἀπὸ ἐπιστολὴν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνεγνώριζε τὸν Ἀρχιμανδρίτην Φιλόθεον ὡς πνευματικόν του τέκνον. Ποιοῦμεν ἔκκλησιν πρὸς τὴν ἁρμόδιον Εἰσαγγελίαν νὰ μεριμνήση ἄμεσα διὰ τὴν ἐκδίκασιν, ὥστε νὰ ἀποφευχθῆ ὁ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ!

Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρακαλεῖται νὰ προβληματισθῆ σχετικῶς. Εἶναι δυνατὸν ὁ συγκεκριμένος Ἀρχιμανδρίτης νὰ διατελῆ καθ’ ὅλον αὐτὸ τὸ διάστημα Ἐπικεφαλῆς τῆς κεντρικῆς ὑπηρεσίας τῆς Ναοδομίας; Μὲ ποῖα κριτήρια ἀμνηστεύονται καὶ λειτουργοῦν ἀνενόχλητα αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἤδη εἰς βάρος τους καταδίκας καὶ εἶναι ὑπόδικοι διά κακουργήματα, καθ’ ἥν στιγμὴν ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι τηροῦν τοὺς Ἱ. Κανόνας, ἐπιτιμῶνται;

Previous Article

Τέξας: Απαγόρευση των αμβλώσεων σε έμβρυα με καρδιακό παλμό

Next Article

Πῶς ἐνεργοῦμεν εἰς καιρὸν διωγμοῦ;

Διαβάστε ακόμα