π. Β. Χαβάτζα, αὐτὰ δὲν τὰ βλέπετε;

Share:

Ὁ π. Βασίλειος Χαβάτζας, ἐφημέριος τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου Κυψέλης καὶ Διευθυντὴς Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐδημοσίευσε κείμενον, ὅπου διὰ τὰ δεινά τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὴν ἐπιδημίαν εὐθύνονται οἱ ἁπλοὶ πιστοί. Τουλάχιστον αὐτοὶ στηλιτεύουν τὴν παιδεραστίαν! Ποῖος ἀμαυρώνει τὴν εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας, ἂν ὄχι ἡ «ἡγεσία» της ποὺ εὑρίσκεται πτυσσομένη ἐνώπιον τῶν γεμάτων πάθη πολιτικῶν (ὁμοφυλοφιλία, σεξουαλικὴ προπαγάνδα εἰς τὰ σχολεῖα κ.λπ.) καὶ τῶν γεμάτων σκανδάλων παπικῶν, ἀλλὰ ἐπιστυπτικὴ ἐναντίον ὅσων δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἐμβολιασθοῦν, ἐπειδὴ τὰ ἐμβόλια ἔχουν σχέσιν μὲ ἐκτρώσεις, πού ὁ «προϊστάμενός» Σας ἐπευλόγησεν ὡς «θεραπευτικὴ διακοπὴ κυήσεως»; Θὰ ὀρθώσετε τὴν φωνήν Σας εἰς τὰ πραγματικὰ ἐγκλήματα; Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ἄρθρον του μὲ τίτλον «Τὰ ὑποκείμενα νοσήματα τῆς Ἐκκλησίας» εἰς τὴν ἱστοσελίδα «thepresident.gr» τῆς 4ης Ὀκτωβρίου 2021:

«Ἡ περιπέτεια τῆς πανδημίας ἀνέδειξε μεταξὺ πολλῶν προβληματικῶν καταστάσεων σὲ διάφορους χώρους, ἀρρωστημένες καταστάσεις καὶ στὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα, οἱ ὁποῖες τὸ ταλαιπωροῦν καὶ ἀμαυρώνουν τὴν εἰκόνα του… Στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐκτάκτων καταστάσεων ποὺ δημιούργησε ἡ πανδημία, τὸ πρόβλημα δὲν ἦταν σὲ ἐπίπεδο «ἡγεσίας». Ἦταν ὅμως ὑπαρκτὸ καὶ μεγάλο. Ἡ «θεσμικὴ» ἐκκλησία ὑπῆρξε, μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, θετική. Στὴ «βάση» ὅμως ὑπῆρξε πρόβλημα… Συναφὴς καὶ ἡ «ἀγωνιστικότητα», μὲ τὴν ὁποία ἔχουν ἐμποτισθεῖ κάποιοι χριστιανοί. Ἀγωνιστικότητα ἐναντίον τοῦ κράτους, τῶν ἀθέων κλπ. Εἶναι βέβαια αὐτὸ ἕνα εὔκολο ὑποκατάστατο τῆς ἀληθινῆς ἀγωνιστικότητας, ἡ ὁποία πρέπει νὰ διακρίνει τὴν ζωὴ τῶν χριστιανῶν: τοῦ ἀγώνα ἐνάντια στὸν ἐγωισμό, στὰ πάθη, τὸν ἀγώνα γιὰ τὸν ἁγιασμό. Προσφέρει τὴν ψευδαίσθηση τοῦ χριστιανοῦ μαχητῆ, ἀλλὰ δὲν ὁδηγεῖ τελικὰ πουθενά. Ἢ μᾶλλον ὁδηγεῖ σὲ μία ἀχρείαστη μεγαλύτερη περιθωριοποίηση τῆς ἐκκλησίας…».

Previous Article

Βαρύτατον σκάνδαλον εἰς τὴν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν!

Next Article

Τὸ ἄσπρο μαῦρο. «Ἐπισκοπικὰ» ἔργα καὶ ἡμέρες.