Π. Σκαλτσής: «Επωμιζόμαστε το βάρος της διδαχής της παράδοσης του Ισλάμ»

Share:

Συνέντευξιν εις την κ. Τζένην Κατσαρή-Βαφειάδη παρεχώρησεν ο Πρόεδρος του Τμ. Κοινωνικής Θεολογίας κ. Παναγιώτης Σκαλτσής, εις την οποίαν υπήρξεν υπέρμαχος της νέας κατευθύνσεως Ισλαμικών Σπουδών. Συμφώνως προς την ιστοσελίδα paratiritis-news της 21ης Ιουλίου 2016:

«ΠτΘ: Βλέπουμε ότι το Τμήμα Θεολογίας Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα και γίνεται επίκεντρο αντιθέσεων και «επιθέσεων» που εστιάζονται στη λειτουργία της «Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών»… Εσείς πως αυτό το εξηγείται;

Π.Σ: Είμαστε ακαδημαϊκό ίδρυμα και έχουμε ευθύνη να μελετούμε όλες τις πτυχές και όλες τις εκφάνσεις του θρησκευτικού «φαινομένου». Βεβαίως, η Θεολογική μας Σχολή, έχει μία παράδοση μελέτης των πηγών και των κειμένων της ορθοδόξου παραδόσεως, αλλά δεν αποκλείει κανένα άλλο δόγμα, οποιασδήποτε άλλης ομολογίας, και σαφώς οι ετερόδοξοι αν το επιθυμούν μπορούν να σπουδάσουν και τα κείμενα της Ορθοδοξίας, ώστε να δουν και τον δικό μας πλούτο. Έχουμε, όμως, την ακαδημαϊκή ευχέρεια και την πρωτοτυπία να «ανοιχτούμε» παραπάνω, για να εξυπηρετήσουμε και ανάγκες που έχει η πολιτεία, όσον αφορά στην εκπαίδευση Ελλήνων πολιτών που έχουν το μουσουλμανικό θρήσκευμα και έχουν το δικαίωμα, αντί να πηγαίνουν σε άλλες χώρες, να σπουδάσουν στη χώρα τους το πλαίσιο της θρησκείας τους. Αναλάβαμε λοιπόν αυτήν την ευθύνη, κατόπιν προτροπής και παρακλήσεως της ίδιας της πολιτείας και, συγκεκριμένα, του Υπουργείου Παιδείας…».

Σχόλιον Ο.Τ.: Εις τι διαφέρει τότε μία θρησκειολογική σχολή από μίαν Ορθόδοξον; Είναι αυταπάτη ότι δεν θα πηγαίνουν εις άλλας χώρας, διότι όσοι γίνονται ιεροδιδάσκαλοι είναι πιστοί και δεν θα καταδεχθούν να μάθουν την θρησκείαν τους από χριστιανούς. Αυτοί απλώς θα εισέλθουν εις την κατεύθυνσιν προκειμένου να λάβουν και επίσημον κρατικόν δίπλωμα, ώστε να κατοχυρωθούν περισσότερον ως δημόσιοι υπάλληλοι. Αλήθεια, εφ’ όσον η κατεύθυνσις αυτή σκοπόν έχει να πληρώση τα κενά ιεροδιδασκάλων εις την Θράκην, δεν θα έπρεπε να παύση την λειτουργίαν της μετά τους πρώτους αποφοίτους; Αν κατ’ έτος αποφοιτούν 30, εις 10 έτη θα έχουν αποφοιτήσει 300 ιεροδιδασκάλους. Χρειάζονται τόσοι; Πόσα είναι τα μουσουλμανικά ιδρύματα εις την Ελλάδα; Μήπως θα διεκδικήσουν και θέσεις θεολόγων εις την μέσην εκπαίδευσιν εφ’ όσον θα έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα; Μήπως τους ενθαρρύνομεν να ανοίξουν όλα τα τζαμιά της Θράκης;

«ΠτΘ: Τι θα εμπεριέχει η εισαγωγική κατεύθυνση μουσουλμανικών σπουδών, ποιό είναι το πρόγραμμα σπουδών και τι μαθήματα περιλαμβάνει;

Π.Σ: Είναι ένα ευρύτερο πρόγραμμα, με πολύ ενδιαφέροντα μαθήματα όχι μόνο καθαρά της ισλαμικής θεολογίας, αλλά και μαθήματα πολιτισμού, γλώσσας, ιστορίας παιδαγωγικά μαθήματα, αλλά ακόμη και μαθήματα που αφορούν την εισαγωγή στην ορθόδοξη παράδοση, ώστε και οι φοιτητές που είναι μιας άλλης θρησκείας να μάθουν τι πιστεύουμε, εφ’ όσον ζουν σε ένα τέτοιο κλίμα και περιβάλλον. Από την άλλη και εμείς, βεβαίως, θα γνωρίσουμε βαθύτερα την παράδοση της μουσουλμανικής θρησκείας, χωρίς να διδάσκουμε ούτε τζιχαντισμό, ούτε ακραία πράγματα, καθώς προσφέρουμε παιδεία και όχι συγκρουσιακό πνεύμα… Μπορεί, λοιπόν, κανείς, να επιλέξει, αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο της ευθύνης που έχουμε και της ανάγκης που υπάρχει να εκπαιδευτούν οι δάσκαλοι των μουσουλμανικών μαθημάτων στα δημόσια σχολεία, στον ελληνικό χώρο και στα πλαίσια του διαθρησκειακού διαλόγου. Όλα συγκλίνουν και βοηθούν να επωμισθούμε αυτό το βάρος της διδαχής, της σπουδής αν θέλετε, στη μουσουλμανική παράδοση… στο πρώτο εξάμηνο προσ­φέρονται 6-7 μαθήματα, ένα εκ των οποίων είναι η «Ισλαμική ιστορία και Θεολογία (πρώιμη και μεσαιωνική)». Αυτό το μάθημα εξετάζει, με βάση την περιγραφή που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, την εξέλιξη και τις απαρχές του Ισλάμ, με στόχο οι φοιτητές να γνωρίσουν την ιστορία του Ισλάμ κατά περιόδους… Το μάθημα, έπειτα, «Κοράνιο και Ερμηνείες» θα διδάξει καθηγητής που θα προσληφθεί με βάση το Π.Δ. 407 και όχι οι εδώ Θεολόγοι».

Σχόλιον Ο.Τ.: Είναι ανάγκη οι Καθηγηταί της Θεολογικής Σχολής να γνωρίσουν καλύτερα το Ισλάμ; Κατά τον κ. Σκαλτσή είναι, διότι θα βοηθήση τους διαθρησκειακούς διαλόγους! Εφ’ όσον τόσα έτη επέτυχαν να εξάγουν καλούς Ορθοδόξους θεολόγους, τώρα επωμίζονται και το βάρος να εκπαιδεύσουν και καλούς Μουσουλμάνους θεολόγους! Πάντως, αν πρόκειται δια ένα μάθημα ανά εξάμηνον, τότε διατί δεν ήταν ικανοποιητικόν το μέχρι τώρα πρόγραμμα και έπρεπε να ιδρυθή ολόκληρος κατεύθυνσις Ισλαμικών σπουδών; Αυτός που θα προσληφθή είναι εκ των υμετέρων… η κουλτουριάρης θεολόγος, κ. Πρόεδρε;

«ΠτΘ: Ευελπιστείτε ότι θα «ανοίξουν» και νέα γνωστικά αντικείμενα και ως προς τους φοιτητές και ως προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα οποία θα εμπλουτίσουν τελικά και την ακαδημαϊκή πραγματικότητα;

Π.Σ: Τα μαθήματα δεν έχουν μόνο ακαδημαϊκό αλλά και θρησκευτικό, ανθρώπινο και κοινωνικό χαρακτήρα… Για παράδειγμα, ένα μάθημα έχει ως αντικείμενο τη σχέση του Αριστοτέλη με τους Άραβες, μέσω των οποίων έγινε γνωστός στους Ευρωπαίους, ενώ ένα άλλο σχετίζεται με τον ιερό χώρο, την τέχνη και την αρχιτεκτονική. Επίσης στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η εξέταση της αραβικής γλώσσας, το πως διαβάζει κανείς το Κοράνι η τη μεταγραφή του στα ελληνικά…Υπάρχουν μαθήματα που εξετάζουν τις σχέσεις Βαλκανίων και Ισλάμ, πολιτισμικές, πολιτικές, ιστορικές, πνευματικές, και μέσω της τέχνης. Πρέπει να εξετάσουμε τον πλούτο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Την κορανική και βιβλική προφητική παράδοση, την οικουμενική κίνηση του Ισλάμ, την κοινωνιολογία της θρησκείας, τις σχέσεις Δίκαιο – Θρησκεία – Κοινωνία…Υπάρχει μάθημα «Χριστιανισμός και Ισλάμ» στο 8ο εξάμηνο η «Η μελέτη της θρησκείας και μάρτυρες στη μουσουλμανική παράδοση» όπως συμβαίνει και εδώ, να μελετήσουν τα αίτια και το σκοπό τους, γιατί, όταν κάτι μελετάται, αντιμετωπίζεται με περισσότερη θετική διάθεση και γίνεται πιο εύκολα αποδεκτό».

Σχόλιον Ο.Τ.: Τι σημαίνει ότι τα μαθήματα θα έχουν θρησκευτικόν χαρακτήρα; Η Θεολογική Σχολή δεν είναι ακαδημαϊκό ίδρυμα; Αν ζητήση ένας μουσουλμάνος να γίνεται προσευχή πριν την έναρξιν του μαθήματος θα γίνεται; Ποίος είναι ο πλούτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας; Υπάρχει και συγκρίσιμος προφητική παράδοσις εις το Ισλάμ; Ως λέγει ο κ. Καθηγητής όχι μόνον προφητεία αλλά και μάρτυρες υπάρχουν! Δυστυχώς, τα αποτελέσματα της κατευθύνσεως θα φανούν μετά από ολίγα έτη, όταν πλέον θα είναι αργά… Μακάρι οι γονείς που τα παιδιά τους επιθυμούν να σπουδάσουν θεολογίαν να τα στείλουν εις μίαν θεολογικήν σχολήν μακριά από αυτήν της Θεσσαλονίκης.

 

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Next Article

Η τηλε-μυωπική σταυροφορία δια την Σύνοδον του Κολυμβαρίου