Ρωσικὴ Ἐξαρχία καὶ εἰς Τουρκίαν;

Share:

Μετὰ τὴν δημιουργίαν Ἐξαρχίας εἰς τὴν Ἀφρικὴν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἀφήνει ἀνοικτὸν τὸ ἐνδεχόμενον διὰ δημιουργίαν καὶ ἑτέρας εἰς Τουρκίαν ἐκτὸς ἂν τὸ Φανάρι, ὑποχωρήση εἰς τὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «sputniknews.gr» τῆς 3ης Ἰανουαρίου 2022:

«Κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ, τὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας τὸν ὑποχρέωσαν νὰ ἀναγνωρίσει τοὺς Οὐκρανοὺς σχισματικούς. «Δὲν νομίζω ὅτι ὁ ἴδιος στράφηκε μόνος του πρὸς τὴν ἀναγνώριση τοῦ Σχίσματος. Θεωρῶ ὅτι ἀναγκάστηκε νὰ τὸ κάνει. Δὲν θὰ ἤθελα ὅμως νὰ μιλήσω ἐκ μέρους του ἢ νὰ κάνω εἰκασίες γιὰ τοὺς λόγους τῆς ἀπόφασής του. Δὲν μπορούσαμε νὰ ἀρνηθοῦμε τοὺς κληρικοὺς (σ.σ. τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας), οἱ ὁποῖοι ἀντιλήφθηκαν τὴ λανθασμένη θέση τοῦ Πατριάρχη τους καὶ νὰ μὴ τοὺς ἀποδεχθοῦμε στὴν Ἐκκλησία μας. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, δὲν μποροῦμε νὰ ἀρνηθοῦμε στοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς στὴν Τουρκία (σ.σ. τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως) τὴν ποιμαντικὴ φροντίδα σὲ συνθῆκες κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τάχθηκε ὑπὲρ τοῦ Σχίσματος. Ἐξαιτίας τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ἔχει δημιουργηθεῖ μία κατάσταση κανονικοῦ χάους στὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία. Σὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση, κάθε Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀποφασίσει μὲ ποιὸν εἶναι: Μὲ τὴν “κανονικὴ” Ὀρθοδοξία ἢ μὲ σχισματικοὺς καὶ αὐτοχειροτονημένους. Ἡ Ἐκκλησία μας ἔκανε τὴν ἐπιλογή της. Εἴμαστε εὐγνώμονες σὲ ἐκεῖνες τὶς Ἐκκλησίες ποὺ ὑπηρετοῦν πιστὰ ὡς φρουροὶ τοὺς ἱεροὺς κανόνες. Εἶναι δύσκολο ὅμως νὰ φανταστεῖ κανεὶς ὅτι ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως θὰ θέλει νὰ ἐπιστρέψει στὴν κατάσταση πρὶν τὴν αὐτοκεφαλία. Τώρα θεωρεῖ ὅτι ἔχει δικαίωμα νὰ λαμβάνει ἀτομικὲς ἀποφάσεις χωρὶς τὴ σύμπραξη ἄλλων Ἐκκλησιῶν, παρὰ τὴ θέλησή τους καὶ εἰς βάρος τους. Οἱ ἱεράρχες τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως συνεχίζουν νὰ δηλώνουν: “Ἡ αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας εἶναι ἕνα τετελεσμένο γεγονός”. Λοιπόν, ἀφοῦ εἶναι ἔτσι, τότε ἡ διαίρεση στὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία εἶναι ἐπίσης τετελεσμένο γεγονός».

Previous Article

Οι χριστιανοί απειλούνται στο λίκνο της πίστεώς τους

Next Article

Σε νέα αχαρτογράφητα νερά έντασης η Ορθοδοξία