Ρῶσοι βουλευταί, οἱ ἐχθροί τοῦ «Ἀφέντη» (ΗΠΑ)

Share:

Ὁ προκαθήμενος Ἑλλάδος, κ. Ἱερώνυμος Β, δυσκολεύθηκε νὰ κοιτάξη στὰ ματιά, ἐν εἰλικρινείᾳ καὶ ἀληθείᾳ, τοὺς Ρωσους Ὁμοδόξους Βουλευτές, ποὺ τὸν ἐπεσκέφθησαν (26/5/21). Γιὰ ποιὸ λόγο;

Διότι, τοὺς βλέ­πει, τοὺς νιώθει, ὡς ἐχθροὺς τοῦ Ἀφεντικοῦ του.

Τοῦ Ἀφεντικοῦ τῆς Οὐασι­γ­κτῶ­νος (ΗΠΑ).

Τοῦ Ἀφεντικοῦ (ΗΠΑ) τῶν Πολιτικῶν.

Ἄρα καὶ Ἀφενικοῦ (ΗΠΑ) τῶν ὑποταγμένων στοὺς ἐδῶ Πολιτικούς, δηλ. τῶν Ἐκκλησιαστικῶν.

Ἀλλὰ καὶ τοῦ Ὑπεραφεντικοῦ (ΗΠΑ) τοῦ ἐνοίκου τοῦ Βοσπόρου,

Ποὺ καταπατώντας τοὺς θεοπνεύστους ἱεροὺς Κανόνες,

εἰσῆλθε σὲ παιγνίδια τῆς γεωπολιτικῆς ποὺ τὸν ξεπερνοῦν.

Ὡς ὑποδεκανέας, ὁ προσωρινῶς εἰς Φανάριον, ὁ εἰς δανεισμένο χρόνο κινούμενος,

φαντασιώνεται ὅτι παίζει κάποιο σημαίνοντα ρόλο στὸν πόλεμο.

Στὴν παγκόσμιο γεωστραγική σκακιέρα,

τῶν σκληρῶν συγκρούσεων, τῶν ἀδιστάκτων ὑπερδυνάμεων,

τῶν εἰρηνοκαπήλων ἐμπόρων τοῦ πολέμου.

Τὰ Σχίσματα κρέας στὴ μηχανὴ τῶν ἐμφυλίων πολέμων

Προφανέστατα, εἶναι ἀδύνατον οἱ δουλόφρονες νὰ παρακούσουν, νὰ σηκώσουν κεφάλι

καὶ νὰ στενοχωρήσουν τοῦ πολεμοχαρεῖς Ἀφέντες τους (ΗΠΑ).

Αὐτοί, ὡς Νέο-Βάρβαροι, χρησιμοποιοῦν τὰ φρικτὰ Ἐκκλησιαστικὰ Σχίσματα,

ὥστε νὰ προκαλοῦν τοὺς φοβεροὺς ἀδελφοκτόνους Ἐμφυλίους Πολέμους.

Ἐν κατακλεῖδι, ἐσχάτως, οἱ σύγχρονοι Ἐπίορκοι Ρασοφόροι, τὸ διατυμπανίζουν ἐπράκτως,

μὲ ἄφθονο αἷμα διωκομένων Χριστιανῶν στὴν Οὐκρανία:

Διατάξτε Ἀφέντη (ΗΠΑ). Οἱ ὑποταγμένοι σᾶς ἀκοῦνε.

Ἀντὶ ἐν φόβῳ Θεοῦ, κατανενυγμένα νὰ ἐφαρμόζουν τὰ λόγια τοῦ προφήτου Σαμουήλ: Λάλει Κύριε, ὁ δοῦλός Σου ἀκούει (Α΄ Βασιλ. γ΄ 10).

Λεωνίδας Ἀλεξάνδρου

Previous Article

Άστοχα νομοθετήματα της Πολιτείας υπονομεύουν τα θεμέλια του οικογενειακού βίου

Next Article

ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΛΑΘΟΣ ΤΟ ΨΕΥΔΟΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ