«Σήμερον ὁ Ναὸς ὁ ἔμψυχος τοῦ Μεγάλου Βασιλέως ἐν Ναῷ εἰσέρχεται»

Share:

ΣΤΙΣ 21 Νοεμβρίου ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὸ σωτήριο γεγονὸς τῆς εἰσόδου τῆς Θεοτόκου στὸ Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων, ὡς ἐκπλήρωση τῆς ἀφιέρωσής της ἀπὸ τοὺς ἁγίους γονεῖς της στὸ Θεὸ καὶ γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς ἁγνότητάς της, ὥστε νὰ μπορέσει νὰ γίνει μητέρα τοῦ Θεοῦ. Ἡ εὐλογημένη εἴσοδος τῆς Παρθένου Μαρίας στὸ Ναὸ ἀποτελεῖ τὴν ἀπαρχὴ τῆς πραγματοποιήσεως τῆς προαιώνιας βουλῆς τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Στὴν ὑμνολογία τῆς μεγάλης ἑορτῆς ψάλλουμε πὼς «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις». Ἀποτελεῖ τὴ χαραυγὴ τῆς λυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας καὶ γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει λαμπρὰ τὸ σωτήριο γεγονός. Ὡς συνειδητοὶ πιστοὶ τοῦ Χριστοῦ, εἴμαστε (πρέπει νὰ εἴμαστε) θερμοὶ καὶ ἀέναοι τιμητὲς τοῦ ἱεροῦ προσώπου τῆς Θεομήτορος, διότι ἡ συμβολή Της στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας μας ὑπῆρξε καθοριστική. Στὶς τραγικὲς ἐσχατολογικὲς ἡμέρες μας, ὅπου ἡ ἀνηθικότητα ἐξαφάνισε τὴν ἁγνότητα καὶ καταρράκωσε κάθε ἴχνος ἠθικῆς, τὸ πάναγνο πρόσωπο τῆς Παναγίας μας καταδεικνύει τὸ ἔρεβος τῆς κολάσεως, τὸ ὁποῖο βιώνει ὁ κόσμος καὶ τὰ τραγικὰ βάραθρα, στὰ ὁποῖα ὁδηγεῖται!  Ἂς συνειδητοποιοῦμε αὐτὴ τὴν τραγικὴ κατάσταση τοῦ κόσμου καὶ ἂς στοχαστοῦμε τὴ θεία εὐεργεσία στὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας μας καὶ τὸ σωτήριο ρόλο, τὸν ὁποῖο συνεχίζει νὰ ἐπιτελεῖ στὸν οὐρανό! Ἂς τὴν εὐχαριστήσουμε, ψάλλοντας «ἐν ἱνὶ στόματι», μαζὶ μὲ τὸν ἱερὸ ὑμνογράφο τῆς ἡμέρας, τὸ «Χαῖρε, τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις»!

Previous Article

Το Πατριαρχείο Μόσχας διακόπτει την μνημόνευση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου

Next Article

Επιστολή Ιερέων στον Πρ. Κυπριακής Δημοκρατίας για τους Ναούς

Διαβάστε ακόμα