ΣΑΣ ΙΚΕΤΕΥΩ

Share:

Πρός
Τήν Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Θεσσαλονίκη 13/4/2020

Νά αποδείξετε ότι εννοείτε αυτό πού διακυρήξατε, ότι η Θ. Κοινωνία είναι φάρμακο
αθανασίας, μεταδίδει ζωή καί όχι ασθένεια ή θάνατο. Νά προσφέρετε τό ποτήριο τής Ζωής στούς
πιστούς επιβεβαιώνοντας ότι τά λόγια πού λέτε τά πιστεύετε. Μπορεί αυτό νά γίνει χωρίς αγνόηση
τών νόμων τής πολιτείας, όπως παρακάτω εκθέτω:
Νά ανακοινώσετε ότι μία ώρα μετά τήν Λειτουργία τής Αναστάσεως τήν οποία θά έχουν
ακροαστεί οι πιστοί από τά ΜΜΕ, θά ανοίξουν σέ κάθε Ναό μία πόρτα εισόδου καί μία εξόδου γιά
νά προσέλθουν ένας – ένας καί σέ απόσταση οι πιστοί γιά τήν Θ. Μετάληψη καί τήν παραλαβή τού
Αγίου Φωτός. Νά γίνει γνωστό ότι η προσέλευση θά πραγματοποιηθεί σέ διαδοχικά χρονικά
διαστήματα στά οποία θά κατανεμηθούν ομάδες γραμμάτων της αλφαβήτου. Οποίος θέλει νά
κοινωνήσει θά ξέρει από τό γράμμα πού αρχίζει τό επίθετό του σέ ποιό χρονικό διάστημα
(π.χ.ημίωρο) θά προσέλθει. Ένα πρόσωπο τής Ασφαλείας ή τού Ναού θά ελέγχει ώστε νά γίνουν
όλα μέ τάξη. Όλο τό χρονικό μήκος αυτής τής διαδικασίας νά υπηρετηθεί κατά βάρδιες διαδοχικά,
από τούς ιερείς τού Ναού. Η ροή θά είναι γρήγορη καί όχι μόνον δέν θά παρατηρηθούν
συνωστισμοί, αλλά απεναντίας κενά. Σέ περίπτωση πού παρουσιαστούν περισσότεροι τού ενός, ο
εντεταλμένος θά τούς αραιώσει (πράγμα πού δέν θά χρειαστεί αφού είναι διδαγμένοι νά τό τηρούν
από μόνοι τους). Νά μήν πλησιάζει κανείς στήν περιοχή άν δέν έλθει τό χρονικό διάστημα τού
αρχικού γράμματος τού επιθέτου του.
Ο τρόπος πού εκτίθεται είναι ασυγκρίτως ασφαλέστερος από τήν προσέλευση στά
φαρμακεία, στά καταστήματα τροφίμων, στίς τράπεζες καί στά μέσα μαζικής μεταφοράς καί
ικανοποιεί ανάγκη πολύ σπουδαιότερη.
Νά ορισθεί καί ώρα πού ιερέας μέ τό Άγιο Φώς εποχούμενος μεταφορικού μέσου μέ
οδηγό κάποιον πού υπηρετεί στόν Ναό ή πιστό, θά περιέλθει τόν χώρο τής ενορίας, κάνοντας
στάση σέ όποια πολυκατοικία περιμένει κάποιος ένοικος μέ λαμπάδα γιά νά τό παραλάβει καί νά
τό μεταδώσει ( τό Άγιο Φώς ) στούς υπολοίπους ενοίκους τής πολυκατοικίας του.( ο χρόνος πού
θά απαιτηθεί θά είναι πολύ πιό σύντομος από τόν αγιασμό τών οικιών τά Φώτα ).
Η ίδια διαδικασία γιά τήν Θ. Μετάληψη θά μπορούσε νά γίνει καί τήν Μ. Πέμπτη καί τό
Μ. Σάββατο, αλλά καί κάθε Κυριακή όσο διάστημα θά ισχύουν τά περιοριστικά μέτρα.
Επειδή σέ όλα πρέπει νά είμαστε ταπεινοί εκτός από τά θέματα τής πίστεως στά οποία
δέν χωρεί υποχώρηση ούτε χιλιοστού, άν δέν ανοίξετε οδό πρός τό ποτήριο τής Ζωής, θά
δημοσιεύσω τό κείμενο αυτό μέ τήν ημερομηνία πού σάς τό έστειλα.
Μέ σεβασμό, καλή Ανάσταση
Χαράλαμπος Καϊδόγλου

Previous Article

Οι διαφαινόμενοι σκοποί της λεγόμενης «πανδημίας» του κορωναϊού

Next Article

Ο αόρατος εχθρός και ο Αόρατος Προστάτης

Διαβάστε ακόμα