Σεβασμιώτατοι, ἡ ὑποκρισία δὲν Σᾶς ἀπασχολεῖ;

Share:

Θὰ ὠφέλουν περισσότερον τὴν ἀνθρωπότητα οἱ Ἱεράρχαι, ἐὰν δὲν ἦσαν θύματα τῆς παραπληροφορήσεως. «Ἀπὸ ἢ μὲ» κορωνοϊὸν ἔχουν πεθάνει 18.000 εἰς τὴν διετίαν, ὅταν πεθαίνουν 50.000 ἀπὸ τὸ κάπνισμα ἐτησίως. Πόσαι ἐκτρώσεις ἐπίσης γίνονται; Κανεὶς Ἱεράρχης δὲν ἐσκέφθη νὰ πιέση τοὺς πιστοὺς διὰ αὐτὰ τὰ ζητήματα… ἀλλὰ μόνον διὰ τὰ ἐμβόλια! Διατί δὲν πιέζεται τοὺς πολιτικοὺς μὲ τὰ πολλὰ ἀκίνητα; Τοὺς πλουσίους, ὥστε νὰ σωθοῦν 42.000.000 ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν θανατηφόρον ἀσιτίαν; Συμφώνως πρὸς τὸ περιοδικὸν «Ζωή» τοῦ Δεκεμβρίου 2021:

«Μὲ τὰ πιὸ ζοφερὰ χρώματα σκιαγράφησε τὸ παγκόσμιο πρόβλημα τῆς πείνας ὁ διευθυντὴς τοῦ Παγκόσμιου Ἐπισιτιστικοῦ Προγράμματος τοῦ ΟΗΕ Ντέιβιντ Μπίσλεϊ σὲ συν­έντευξή του στὴν ἐκπομπὴ “Connect the World” τοῦ CNN. Προχώρησε ὅμως ἕνα βῆμα παραπέρα, καὶ κάλεσε τοὺς δισεκατομμυριούχους τοῦ πλανήτη «νὰ ἀναλάβουν δράση γιὰ μία καὶ μοναδικὴ φορά» καὶ νὰ διαθέσουν «ἕξι δισεκατομμύρια δολλάρια, γιὰ νὰ βοηθήσουν 42 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους, ποὺ θὰ πεθάνουν κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὴν πεῖνα, ἂν δὲν τοὺς βοηθήσουμε». Τὸ ποσὸ αὐτὸ ἀντιστοιχεῖ στὸ μόλις 2% τῆς καθαρῆς περιουσίας τῶν σχεδὸν 289 δισεκατομμυρίων δολλαρίων ἑνὸς καὶ μόνο ἄνθρωπου, τοῦ διευθύνοντος συμβούλου τῆς Tesla Ἔλον Μάσκ. Ὁ ἴδιος, γιὰ νὰ ἀμβλύνει τὶς ἐντυπώσεις, κατέφυγε σὲ ἕνα ἑλιγμό, δηλώνοντας ὅτι θὰ δώριζε τὰ ἕξι, ἂν ὁ ΟΗΕ τοῦ ἀποδείκνυε ὅτι μὲ αὐτὸ τὸ ποσὸ θὰ λυθεῖ τὸ πρόβλημα τῆς πείνας. Μά, κανεὶς δὲν εἶπε κάτι τέτοιο! Ἂν σώσει κανεὶς ἀπὸ τὸν θάνατο ἀπὸ πεῖνα 42 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους, αὐτὸ βεβαίως δὲν σημαίνει ὅτι θὰ λύσει καί… τὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου ἢ τὸ πρόβλημα τῆς πείνας. Ἄλλα τὸ ἐρώτημα προβάλλει ἀμείλικτο: Ἡ σωτηρία 42 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, μὲ τίμημα τὸ 2% τῆς περιουσίας ἑνὸς καὶ μόνο ἄνθρωπου, δὲν ἀξίζει ἆραγε τὸν κόπο καὶ τὸ κόστος; Γιὰ μία ἀκόμη φορά ἔρχεται στὸ φῶς τὸ πρόβλημα τῆς ἀνισότητας, σὲ ἕνα κόσμο στὸν ὁποῖο, σήμερα ὅπως καὶ παλαιότερα, «ὃς μὲν πεινᾶ, ὃς δὲ μεθύει» (Α΄ Κορ., ια΄ 21)».

Previous Article

Ανακοινωθέν σχετικά με την προσβλητική ανάρτηση του κ. Ηλία Μόσιαλου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης

Next Article

ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΑΚΡΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΕΙΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟΝ